جزوات آموزشي

 مجموعه فعالیت های آموزشی مدیریت نظارت بر امور دارو و داروهای تحت کنترل

 مجموعه فعالیت های آموزشی مدیریت نظارت بر مواد غذایی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی

 مجموعه فعالیت های آموزشی مدیریت نظارت بر داروهای طبیعی و سنتی

 مجموعه فعالیت های آموزشی مدیریت آزمایشگاه کنترل مواد غذایی و بهداشتی

 مجموعه فعالیت های واحد تحقیق و توسعه

 مجموعه فعالیت های آموزشی مبارزه با قاچاق اقلام سلامت محور

 

۱. جزوات آموزشي مربوط به نظارت بر عرضه، توليد، جابه جايي و مصرف مواد و داروهاي مشمول كنترل هاي INCB

 

۲. كليپ آموزشي مربوط به نظارت بر عرضه، توليد، جابه جايي و مصرف مواد و داروهاي مشمول كنترل هاي INCB

 

۳. جزوه و پمفلت آموزشي مربوط به نظام رديابي، رهگيري و كنترل اصالت فرآورده هاي سلامت 

 

۴. جزوه آموزشي مربوط به معرفي نشانگرهاي رنگي تغذيه اي و اطلاعات مندرج بر بسته بندي فرآورده هاي غذايي

 

۵. كليپ آموزشي مربوط به نشانگرهاي رنگي تغذيه اي

 

۶. برنامه اجرا شده در رسانه عمومي مربوط به استقرار ۱۰۰ درصدي سامانه رهگيري و كنترل اصالت فرآورده هاي دارويي، زيستي و تجهيزات و ملزومات پزشكي

 

۷. برنامه آموزشي مربوط به آموزش مردم در زمينه تجويز و مصرف دارو و تجهيزات پزشكي و ساير كالاهاي سلامت

 

۸. برنامه آموزشي مربوط به كاهش ميزان اقلام تجويزي تزريقي در نسخ

 

۹. كليپ آموزشي مربوط به استقرار ۱۰۰ درصدي سامانه رهگيري و كنترل اصالت فرآورده هاي دارويي، زيستي و تجهيزات و ملزومات پزشكي

 

۱۰. برنامه اجرا شده در رسانه عمومي مربوط به "دستيابي به سهم دو درصد ارزش بازار دارويي كشور توسط محصولات تاييد شده دارويي مبتني بر طب سنتي در سطح كشور" و "دستيابي به سهم ۲۰درصد ارزش بازار دارويي كشور توسط محصولات تاييد شده دارويي مبتني بر داروهاي گياهي و طبيعي در سطح كشور" و "استقرار صددرصدي سامانه رهگيري و كنترل اصالت فرآورده هاي دارويي، زيستي و تجهيزات و ملزومات پزشكي كشور"

 

۱۱. جزوه آموزشی مربوط به کاهش میزان تجویز داروهای خارج از فهرست با تاکید بر داروهای قاچاق و ماهواره ای با استفاده از رسانه جمعی

 

۱۲. كليپ آموزشي داروهاي گياهي

 

۱۳. آموزش از طريق فضاهاي مجازي براي عموم مربوط به اسيد چرب ترانس، نمك، چربي، قند و نشانگرهاي رنگي تغذيه اي

 

۱۴. آموزش از طريق فضاهاي مجازي براي عموم مربوط به كاهش سهم فرآورده هاي آرايشي و بهداشتي قاچاق و تقلبي

 

۱۵. آموزش از طريق فضاهاي مجازي براي عموم مربوط به سموم آفت كش

 

۱۶. پمفلت آموزشي مربوط به طب سنتي و داروهاي گياهي

 

۱۷. کلیپ آموزشی کنترل اصالت کالاهای بهداشتی آرایشی دارویی

 

۱۸. پاورپوینت اداره نظارت بر فراورده های طبیعی ، سنتی

 

۱۹. پاورپوینت شیر متابولیک

 

۲۰. پمفلت نهایی شیر خشک (۱)

 

۲۱. پمفلت نهایی شیرخشک (۲)

 

۲۲. پمفلت ضوابط فنی و علمی فروشندگان گیاهان دارویی

 

۲۳. پاورپوینت درمان با فرآورده های طبیعی و سنتی

 

۲۴. پاورپوینت مکمل های ورزشی

 

۲۵. کلیپ " چگونه می توان از سلامت و ایمنی فرآورده مصرفی خود اطمینان حاصل نمود؟ "

 

۲۶. جزوات آموزشی بیماریهای غیرواگیر

 

۲۶. دفترچه " توصیه های غذایی و دارویی در سفر "

 ارتباط با ما

 

اصفهان، کیلومتر ۱۰ بزرگراه اصفهان-شیراز، انتهای خیابان ولیعصر (عج)، پردیس شماره ۲ دانشگاه علوم پزشکی، معاونت غذا و دارو

تلفن :  ۶۷ - ۳۶۵۴۷۹۶۰

دورنگار : ۳۶۵۴۷۹۹۳

کدپستی :۵۴۴۲۱-۸۱۷۹۱

 

لینک ارتباط با معاون غذا و دارو

ارتباط با روابط عمومی معاونت غذا و دارو