فرمها و چك ليست ها

- جدول شماره ۱ (فرم گزارش نهايي)

 

- فرم اطلاعات شماره ۱

 

- چک لیست درجه بندی واحدهای تولیدی صنایع آرایشی - بهداشتی

 

- چک لیست ارزیابی برنامه های پیشنیازی (PRPs) در واحدهای تولیدی داخل کشور (جدید)

 

- چک لیست ارزیابی برنامه های پیش نیازی (PRPs) واحدهای تولیدی صنایع غذایی و آشامیدنی

 

- چك ليست خود ارزيابي شرايط خوب توليد (GMP) واحدهاي غذايي آشاميدني خارج كشور

 

- فرمهاو راهنمای مربوط به واردات و صادرات ( بند الف الی بند ه)

 

الف- فرم گواهی بهداشت مواد غذایی و آشاميدني

 

ب-  راهنمای صدور گواهي بهداشت( ویرایش بند۳-۹: مدیرکل نظارت برموادغذائی ،آشامیدنی آرایشی وبهداشتی فعلی :جناب آقای دکتربهروزجنت )

 

ج- فرم ۱۰۳ -درخواست صدور گواهی بهداشت

 

د- فرم ۱۰۹-تایید ویزگیهای فیزیکی ،شیمیائی و....محصولات صادراتی توسط مسئول فنی

 

ه- فرم گواهی بهداشت مواد آرایشی و بهداشتی

 

- فرم ارسال نمونه به اداره کل آزمایشگاههای کنترل غذا وداروجهت انجام آزمایشات لازم برروی نمونه وارداتی مواد اولیه خوراکی وآشامیدنی (۰۱ – ۸۰ – ۳۳)

 

- فرم درخواست اصلاح پروانه بهره برداری به منظور تغییرنام مؤسسه  (۰۲ – ۱۳- ۳۳)

 

- فرم درخواست متقاضی جهت اخذ مجوز ترخیص مواد فرآیند شده دارای پرواه بهداشتی واردات (۰۲-۱۴۰-۳۳) 

 

- فرم درخواست صدور پروانه بهره برداری وزارت بهداشت (۰۲-۳۶-۳۲)

 

- فرم نحوه نوشتن درخواست اصلاح پروانه بهره برداری به منظور تغیر خط /افزایش خط /تغییر آدرس (۰۲-۳۷-۳۳)

- فرم دوره هاي آموزشي ۵ ساله مسئولين فني 

- فرم مشخصات مسئولین فنی

 

- فرم مربوط به ثبت مشخصات کارخانه

- فرم ارزیابی مسئولین فنی واحدهای غذایی و بهداشتی جهت انتخاب مسئول فنی برتر

- فرم ارزیابی واحدهای غذایی وبهداشتی جهت انتخاب واحد برتر

- فرم وضعیت وامکانات ساختمانی جهت تکمیل توسط مؤسسات مشمول قانون  (۰۱-۱۴-۳۳)

- فرم بررسی کارشناسی پروانه بهره برداری مؤسسات مشمول قانون   (۰۱-۳۹-۳۳)

 

- فرم شماره يك تشكيل پرونده مواد اوليه (۰۲-۴۳-۳۳)

 

- فرم شماره دو تشكيل پرونده مواد اوليه (۰۲-۴۴-۳۳)

- فرم تعهدنامه عدم مصرف کالاهای وارداتی مشمول قانون (۰۱– ۷۰- ۳۳)

- فرم نمونه درخواست متقاضی جهت گشایش مواد اولیه خوراکی ،آشامیدنی  (فرم شماره یک) (۰۱-۷۳-۳۳)

- فرم درخواست انجام نمونه برداری مربوط به واردات مواد اولیه خوراکی وآشامیدنی به گمرک  (۰۱ – ۷۸-۳۳)

- فرم درخواست انجام نمونه برداری مربوط به واردات مواد اولیه خوراکی وآشامیدنی به مناطق آزاد (۰۱ – ۷۹-۴۴)

- فرم درخواست متقاضی جهت صدور مجوز ورود (ثبت سفارش)کالاهای فرآیند شده دارای پروانه بهداشتی واردات (ثبت منبع شده )(۰۱ -۱۳۸ -۳۳)

 

- فرم کنترل کیفیت آرد در آزمايشگاه

 

- فرم کنترل کیفیت غنی سازی آرد در كارخانه

 

- فرم ثبت واعلام شکایات

 ارتباط با ما

 

اصفهان، کیلومتر ۱۰ بزرگراه اصفهان-شیراز، انتهای خیابان ولیعصر (عج)، پردیس شماره ۲ دانشگاه علوم پزشکی، معاونت غذا و دارو

تلفن :  ۶۷ - ۳۶۵۴۷۹۶۰

دورنگار : ۳۶۵۴۷۹۹۳

کدپستی :۵۴۴۲۱-۸۱۷۹۱

 

لینک ارتباط با معاون غذا و دارو

ارتباط با روابط عمومی معاونت غذا و دارو