previous pauseresume next

روند درحال اجرای پروزه ساختمان ستادمعاونت غذا ودارو

بتن ریزی ستونهای سقف سوم ساختمان ستادمعاونت غذاودارو روز پنج شنبه مورخ ۹۴/۹/۵اجراگردید.

 

مشاهده عکسهای مراحل اجرای عملیات ساختمانی  در ادامه ......

ممنوعیت تبلیغات و فهرست کالاهای آسیب رسان به سلامت جامعه

 اطلاع رسانی به جامعه درخصوص معرفی کالاهای آسیب رسان ، مشاوره با صنایع و ممنوعیت تبلیغات کالاهای آسیب رسان ، موضوع نامه وزیرمحترم بهداشت، درمان وآموزش پزشکی

 

مشاهده نامه  وزیرمحترم بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی در خصوص ممنوعیت تبلیغ کالاهای آسیب رسان به سلامت جامعه و فهرست کالاهای مذکور در ادامه مطلب .....

جمع آوری یوتروپین (Eutropin)ازسطح عرضه

براساس نامه شماره ۶۶۵/۱۲۱۵۴۳مورخ ۹۴/۸/۲۵سازمان غذا ودارو ، فراورده یو تروپین با نام تجاری و تاریخ درج شده در نامه مذکور،غیرقابل عرضه ومیبایست ازبازارمصرف جمع آوری گردد.

 

 

مشاهده نامه سازمان غذا ودارو درادامه مطلب.......

برگزاری سمینارعلمی یکروزه "ایمنی دارویی "باحضور نمایندگان ADR بیمارستانهای استان اصفهان

سمینار ایمنی دارویی (Drug safety)  ویژه نمایندگان  ADR بیمارستانها

سمینار سالیانه نمایندگان ADR بیمارستانهای تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی اصفهان با حضور معاون  محترم غذا و دارو و نمایندگان ADR بیمارستانها، روز دوشنبه مورخ ۹۴/۸/۲۵ در سالن کنفرانس معاونت غذاودارو برگزار گردید .

جمع آوری فراورده طب سنتی بانام زوفا پلاس ساخت شرکت داروسازی نیاک

براساس نامه شماره ۶۶۵/۱۱۸۰۲۳مورخ ۹۴/۸/۱۹ مدیرکل محترم نظارت وارزیابی فراورده های طبیعی ،سنتی ومکمل سازمان غذا ودارو ،فراورده طب سنتی بانام زوفاپلاس ساخت شرکت داروسازی نیاک، به شماره مجوزجعلی ۰۹۲-۹۱-س ، فاقد مجوزهای تولید ،توزیع و صادرات بوده و میبایست از سطح عرضه جمع آوری گردد.

تشکیل جلسات شورای پیشنهادات معاونت غذاودارو

اولین ودومین جلسه شورای عمومی پیشنهادات سالجاری ، در تاریخهای   ۹۴/۳/۲۸و۹۴/۸/۶   باحضور اعضای محترم شورای عمومی برگزارگردید. دراین جلسات بترتیب ۲۲ و ۷ پیشنهاددریافتی از کارکنان محترم معاونت بررسی و امتیازبندی شد.

همکاران گرامی میتوانند جهت ارائه پیشنهادات ضمن هماهنگی با دبیرمحترم کمیته پیشنهادات با مراجعه به سامانه suggests.mui.ac.ir نسبت به ثبت پیشنهادخوداقدام نمایند.

بازدید معاون محترم غذا ودارو از پروژه ساختمان ستاد معاونت غذاودارو

 

درتاریخ ۹۴/۸/۱۱معاون محترم غذا ودارو جناب اقای دکترجعفریان ، از عملیات ساخت پروژه ستادمعاونت غذاودارو بازدیدو درجریان رونداجرای مراحل احداث این ساختمان قرارگرفتند.

صفحه‌ها

اشتراک در معاونت غذا و دارو RSS
 

 ارتباط با ما

 

دروازه شيراز، خيابان هزار جريب، كوچه ششم، معاونت غذا و دارو

تلفن :  ۳۶۶۸۰۰۴۲ -۳۷۹۲۱۱۸

         ۳۶۶۸۰۰۴۸   - ۳۷۹۲۶

  

کدپستی :۳۴۱۷۱-۸۱۶۸۶