previous pauseresume next

گزارش آموزش در جاده سلامت در تاریخ ۲۹ مردادماه ۱۳۹۵

در راستای خط مشی معاونت غذا و دارو با هدف ارتقاء سطح دانش جامعه  و همچنین دستیابی به اهداف کلی ..

جمع آوری آمپول دی پیریدامول ۱۰ ميلي گرمي ساخت شركت البرز دارو

در خصوص داروی سربرولایزین

بازديد آقاي دكتر جعفريان معاون محترم غذا و دارو از پروژه حضرت وليعصر (عج)

در تاريخ ۹۵/۵/۳۰ جناب آقاي دكتر جعفريان معاون غذا و دارو به همراه مدير اداره نظارت بر امور دارو و ...

برگزاری کمیته صدور پروانه های ساخت و شناسه نظارت کارگاهی و موارد مشورتی

کمیته صدور پروانه های ساخت و شناسه نظارت کارگاهی راس ساعت ۱۰ صبح مورخ ۹۵/۵/۲۸ با حضور اعضاء ...

برگزاری کمیته صدور پروانه های بهره برداری و مسئولین فنی

کمیته صدور پروانه های بهره برداری و مسئولین فنی راس ساعت ۸ صبح مورخ ۹۵/۵/۲۸ با حضور اعضاء ...

روند اجراي پروژه حضرت وليعصر

اتمام عمليات آسفالت ريزي پروژه حضرت وليعصر و روند ديوارچيني و نازك كاري ساختمان اداري معاونت غذا و دارو

صفحه‌ها

اشتراک در معاونت غذا و دارو RSS

 ارتباط با ما

 

دروازه شيراز، خيابان هزار جريب، كوچه ششم، معاونت غذا و دارو

تلفن :  ۳۶۶۸۰۰۴۲ -۳۷۹۲۱۱۸

         ۳۶۶۸۰۰۴۸   - ۳۷۹۲۶

  

کدپستی :۳۴۱۷۱-۸۱۶۸۶