previous pauseresume next

آموزش های عمومی جاده سلامت در تاریخ ۹۵/۰۵/۰۱

در راستای خط مشی معاونت غذا و دارو و همچنین  برنامه عملیاتی معاونت غذا و دارو در سال ۱۳۹۵ توسط کارشناسان دارویی و غذایی ...

جمع آوری آمپول ۴ میلی لیتری بوپیواکائین

عدم معافیت الصاق برچسب اصالت بر روی فرآورده های وارداتی

اصلاحیه بخشنامه دستورالعمل زمان ماندگاری

پيرو بخشنامه شماره ۶۷۵/۶۸۹۱۷ مورخ ۹۵/۴/۲۳ به استحضار مي رساند، "در تبصره ۵ دستورالعمل اجرايي نحوه بررسي و ...

برگزاری کمیته صدور پروانه های ساخت و شناسه نظارت کارگاهی و موارد مشورتی

کمیته صدور پروانه های ساخت و شناسه نظارت کارگاهی راس ساعت ۱۰ صبح مورخ ۹۵/۴/۳۱ با حضور اعضاء کمیته فنی و قانونی در محل این معاونت تشکیل گردید و ۳۱ مورد ...

برگزاری کمیته پروانه های بهره برداری و مسئولین فنی

کمیته صدور پروانه های بهره برداری و مسئولین فنی راس ساعت ۸ صبح مورخ ۹۵/۴/۳۱ با حضور اعضاء کمیته فنی و قانونی در محل این معاونت تشکیل گردید و یک مورد صدور و ...

زمان ماندگاري دوغ

صفحه‌ها

اشتراک در معاونت غذا و دارو RSS

 ارتباط با ما

 

دروازه شيراز، خيابان هزار جريب، كوچه ششم، معاونت غذا و دارو

تلفن :  ۳۶۶۸۰۰۴۲ -۳۷۹۲۱۱۸

         ۳۶۶۸۰۰۴۸   - ۳۷۹۲۶

  

کدپستی :۳۴۱۷۱-۸۱۶۸۶