صفحه اصلی | سایت دانشگاه | تماس با ما | پيوندها | اخبار | پست الکترونیک | پیام نما

druglogo2
درمان مسمومیت های شیمیایی و دارویی چاپ
فهرست مطلب
درمان مسمومیت های شیمیایی و دارویی
صفحه 2
صفحه 3
صفحه 4
صفحه 5
صفحه 6
صفحه 7
صفحه 8
صفحه 9
صفحه 10
صفحه 11
صفحه 12
صفحه 13
صفحه 14
تمامی صفحات

      Image

درمان

علايم

سم

القاي استفراغ، تجويز شاركول فعال و درمان حمايتي

استفراغ، كاهش فشار خون، تشنج

ACE Inhibitors

* Captopril

* Enalapril

القاي استفراغ؛ شستشوي معده و / يا تجويز شاركول فعال؛ اندازه گيري سطح پلاسمايي دارو هر 4 ساعت براي پيش آگهي مسموميت: احتمال آسيب كبدي با سطح پلاسماي بيش از 160-200mcg/ml، آسيب كبدي تقريباً قطعي با سطح پلاسمايي بيش از 300mcg/ml؛ اگر كمتر از 18-248 ساعت از مسموميت گذشته باشد، استيل سيستئين يا Mucomyst به مقدار 140mg/kg براي 4-18 دوز براي جلوگيري از سميت كبدي قابل ملاحظه

علايم زودرس: اغلب بدون علامت؛ يا علايم خفيف تهوع، استفراغ، تعريق بيش از حد، رنگ پريدگي؛ شروع علايم سميت كبدي، اوليگوري؛ علايم ديررس(48-28 ساعت): تهوع و استفراغ طولاني، درد RUQ، زردي، اختلالات انعقادي، كاهش قندخون، انسفالوپاتي، نارسايي كبدي، نارسايي كليوي، احتمالاً ميوكارديوپاتي

Acetaminophen

مراجعه به Acids & Alkalis

مراجعه به Acids & Alkalis

Acetic Acid

دور كردن بيمار از منبع مسموميت؛ تخليه معده جز در موارد مسموميت با مقدار كم استون؛ حمايت تنفسي، اكسيژن و مايعات با تصحيح اسيدوز متابوليك

علايم بلع استون: همانند موارد ذيل بجز اثر مستقيم رويه ريه ها

علايم استنشاق استون: تحريك برونش، احتقان و ادم ريه، تنگي نفس، مستي، استوپور، كتوز

Acetone

* Ketone

* Model Airplane Glue

* Nail Polish Remover

مراجعه به Carbon Monoxide

مراجعه به Carbon Monoxide

Acetylene Gas

درمان مسموميت ناشي از بلع: آب يا شير براي رقيق كردن؛ هرگز بيمار را وادار به استفراغ نكنيد؛ احتمالاً شستشوي معده در صورتي كه مقدار گرانولهاي قليايي خورده شده زياد باشد.

تماس با چشم يا پوست: شستشوي ناحيه با جريان آب براي 15 دقيقه

درمان بيماران بستري: تجويز داروهاي مخدر براي تسكين درد و درمان شوك در صورت وجود؛ احتمالاً تراكئوستومي، تجويز آنتي بيوتيك و دگزامتازون 1mg/m2 هر 6 ساعت براي 3-2 هفته در صورت سوختگي مري تأييد شده با ازوفاگوسكوپي غيراورژانس؛ توجه داشته باشيد حتي در صورت عدم وجود ضايعات دهاني، قلياهاي قوي (PH>10.5-11.0) مي توانند مري را بسوزانند؛ ازوفاگوسكوپي توصيه مي شود.

سوختگي ناشي از بلع، تماس با چشم و پوست و استنشاق؛ درد موضعي؛ آسيب بيشتر دستگاه GI با قليا؛ احتمالاً آسيب حنجره

Acids & Alkalis

Acids

* Acetic

* Hydrochloric

* Nitric

* Phosphoric

* Sulfuric (Some Drain or Toilet Bowel Cleaners & Dishweasher Detergents)

Alkalis

* Ammonia Water

* Ammonium Carbonate

* Potassium Carbonate

* Sodium Carbonates

* Detergent Powders

* Potassium Hydroxide (Potash)

* Sodium Hydroxide

(Caustic Soda)

* Some Drain or Toilet Bowl

Cleaners & Dish Washer

Detergents