previous pauseresume next

برگزاري دومین جلسه پایش برنامه عملیاتی سال ۱۳۹۵

دومین جلسه پایش برنامه عملیاتی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان در حوزه غذا و دارو در تاریخ ۲ مرداد ماه ۱۳۹۵  با ...

برگزاري اولین جلسه پایش برنامه عملیاتی سال ۱۳۹۵

اولین جلسه پایش برنامه عملیاتی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان در حوزه غذا و دارو در تاریخ ۵ تیرماه ۱۳۹۵  با ...

آموزش در خصوص مصرف منطقی دارو

 در راستای برنامه عملیاتی معاونت غذا و دارو در سال ۱۳۹۵ و همچنین با عنایت به خط مشی این معاونت با موضوع ارتقاء سطح دانش جامعه در خصوص  مصرف منطقی داروها ...

بازديد مديران حوزه معاونت توسعه از پروژه باغ وليعصر

در تاريخ ۹۵/۴/۲۷ جلسه شوراي مديران حوزه معاونت توسعه سازمان و منابع دانشگاه با حضور جناب آقاي دكتر يوسفي در محل پروژه باغ وليعصر تشكيل گرديد و وضعيت موجود پروژه ...

سامانه HIX درخصوص پروانه تأسیس و مسئولین فنی داروخانه ها با سازمانهای بیمه گر

سامانه رايگان ثبت و ارسال نسخه HIX

بدينوسيله به استحضار مي رساند سامانه رايگان ثبت و ارسال نسخه HIX از طريق آدرس اينترنتي http://pharmanet.ava-salamat.ir و يا صفحه اصلي صدور پروانه الكترونيكي...

سمينار اصول تجويز منطقي دارو در بيماري ديابت

بدينوسيله به اطلاع مي رساند معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني اصفهان در نظر دارد سمينار يك روزه با عنوان "اصول تجويز منطقي دارو در بيماري ...

صفحه‌ها

اشتراک در معاونت غذا و دارو RSS

 ارتباط با ما

 

دروازه شيراز، خيابان هزار جريب، كوچه ششم، معاونت غذا و دارو

تلفن :  ۳۶۶۸۰۰۴۲ -۳۷۹۲۱۱۸

         ۳۶۶۸۰۰۴۸   - ۳۷۹۲۶

  

کدپستی :۳۴۱۷۱-۸۱۶۸۶