previous pauseresume next

دستورالعمل مصوب ستاد توزیع داروی استان در خصوص نحوه توزیع داروهای MS

بدينوسيله به اطلاع مي رساند طبق مصوبه ستاد توزیع دارو مورخ ۱۳۹۵/۲/۲۱ ، مقرر گردید:

در شهر اصفهان داروخانه های روزانه ای که در شعاع ۲۰۰ متری و داروخانه های شبانه روزی که در شعاع ۱۵۰۰ متری از مطب های فعال پزشکان زیر می باشند،  امکان توزیع داروهای MS....

توزيع فلافل با نام تجاري ممتاز

با توجه به توزيع فلافل با نام تجاري ممتاز به آدرس اصفهان- شهرك صنعتي سروش به شماره شناسه جعلي ۱۵/۱۳۲۶۷، به اطلاع مي رساند شماره درج شده بر روي برچسب محصول فوق الذكر مربوط به ...

بازديد از پروژه در حال ساخت ستاد معاونت غذا و دارو

در تاريخ ۱۳۹۵/۳/۹ جناب آقاي دكتر دانش جعفري مشاور عالي وزير بهداشت و جناب آقاي دكتر يوسفي معاون محترم توسعه سازمان و منابع دانشگاه، از پروژه در ...

غير مجاز بودن كپسول لاغري مهزل

با توجه به نامه شماره ۶۶۵/۲۲۰۵۵ مورخ ۱۳۹۵/۰۲/۲۷ مديركل نظارت و ارزيابي فرآورده هاي طبيعي، سنتي و مكمل درخصوص كپسول لاغري مهزل، به اطلاع مي رساند براي فرآورده مذكور از شركت باغ دارو با شماره ....

جمع آوري محصولات شركت اهورا دارو

بدينوسيله به اطلاع مي رساند فرآورده هاي زيرساخت شركت اهورا دارو كه در سطح داروخانه هاي كشور توزيع شده اند داراي مجوز از اداره كل نظارت و ارزيابي فرآورده هاي طبيعي، سنتي و مكمل مي باشند، ولي ...

بخشنامه واردات محصولات لبني از كشور اكراين

با توجه به لزوم حفظ سلامت جامعه و طبق مكاتبه سازمان انرژي اتمي مبني بر احتمال آلودگي فرآورده هاي لبني وارداتي از كشور اكراين و همچنين عدم ضرورت ورود اين محصولات از كشور مذكور، ...

ريكال فرآورده Ostivone Rx Bone

با توجه به نامه هاي شماره ۶۸۵/۱۱۸۵۸/د مورخ ۹۵/۲/۱۳ و ۶۸۵/۱۹۶۷۷/د مورخ ۹۴/۶/۸ و ۶۸۵/۶۶۱۸۵/د مورخ ۹۴/۱۱/۶ مركز آزمايشگاه هاي مرجع كنترل غذا و دارو به اطلاع مي رساند، نمونه فرآورده Ostivone Rx Bone به شماره سري ...

صفحه‌ها

اشتراک در معاونت غذا و دارو RSS