previous pauseresume next

برگزاری کمیته صدور پروانه های ساخت و شناسه نظارت کارگاهی و موارد مشورتی

کمیته صدور پروانه های ساخت و شناسه نظارت کارگاهی راس ساعت ۱۰ صبح مورخ ۹۵/۴/۳۱ با حضور اعضاء کمیته فنی و قانونی در محل این معاونت تشکیل گردید و ۳۱ مورد ...

برگزاری کمیته پروانه های بهره برداری و مسئولین فنی

کمیته صدور پروانه های بهره برداری و مسئولین فنی راس ساعت ۸ صبح مورخ ۹۵/۴/۳۱ با حضور اعضاء کمیته فنی و قانونی در محل این معاونت تشکیل گردید و یک مورد صدور و ...

زمان ماندگاري دوغ

برگزاري دومین جلسه پایش برنامه عملیاتی سال ۱۳۹۵

دومین جلسه پایش برنامه عملیاتی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان در حوزه غذا و دارو در تاریخ ۲ مرداد ماه ۱۳۹۵  با ...

برگزاري اولین جلسه پایش برنامه عملیاتی سال ۱۳۹۵

اولین جلسه پایش برنامه عملیاتی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان در حوزه غذا و دارو در تاریخ ۵ تیرماه ۱۳۹۵  با ...

آموزش در خصوص مصرف منطقی دارو

 در راستای برنامه عملیاتی معاونت غذا و دارو در سال ۱۳۹۵ و همچنین با عنایت به خط مشی این معاونت با موضوع ارتقاء سطح دانش جامعه در خصوص  مصرف منطقی داروها ...

بازديد مديران حوزه معاونت توسعه از پروژه باغ وليعصر

در تاريخ ۹۵/۴/۲۷ جلسه شوراي مديران حوزه معاونت توسعه سازمان و منابع دانشگاه با حضور جناب آقاي دكتر يوسفي در محل پروژه باغ وليعصر تشكيل گرديد و وضعيت موجود پروژه ...

صفحه‌ها

اشتراک در معاونت غذا و دارو RSS

 ارتباط با ما

 

دروازه شيراز، خيابان هزار جريب، كوچه ششم، معاونت غذا و دارو

تلفن :  ۳۶۶۸۰۰۴۲ -۳۷۹۲۱۱۸

         ۳۶۶۸۰۰۴۸   - ۳۷۹۲۶

  

کدپستی :۳۴۱۷۱-۸۱۶۸۶