previous pauseresume next

در خصوص داروی سربرولایزین

بازديد آقاي دكتر جعفريان معاون محترم غذا و دارو از پروژه حضرت وليعصر (عج)

در تاريخ ۹۵/۵/۳۰ جناب آقاي دكتر جعفريان معاون غذا و دارو به همراه مدير اداره نظارت بر امور دارو و ...

برگزاری کمیته صدور پروانه های ساخت و شناسه نظارت کارگاهی و موارد مشورتی

کمیته صدور پروانه های ساخت و شناسه نظارت کارگاهی راس ساعت ۱۰ صبح مورخ ۹۵/۵/۲۸ با حضور اعضاء ...

برگزاری کمیته صدور پروانه های بهره برداری و مسئولین فنی

کمیته صدور پروانه های بهره برداری و مسئولین فنی راس ساعت ۸ صبح مورخ ۹۵/۵/۲۸ با حضور اعضاء ...

روند اجراي پروژه حضرت وليعصر

اتمام عمليات آسفالت ريزي پروژه حضرت وليعصر و روند ديوارچيني و نازك كاري ساختمان اداري معاونت غذا و دارو

لزوم استفاده از تخم مرغ شناسنامه دار و تخم مرغ مایع پاستوریزه و تخم مرغ پودری پاستوریزه در فرآورده های غذایی

برگزاري جلسه فصلی مسئولین فنی بخش تخصصي نظارت بر آرد ، نان و فرآورده هاي غلات استان اصفهان

جلسه فصلی مسئولین فنی بخش تخصصي نظارت بر آرد ، نان و فرآورده هاي غلات استان اصفهان در تاریخ ..

صفحه‌ها

اشتراک در معاونت غذا و دارو RSS

 ارتباط با ما

 

دروازه شيراز، خيابان هزار جريب، كوچه ششم، معاونت غذا و دارو

تلفن :  ۳۶۶۸۰۰۴۲ -۳۷۹۲۱۱۸

         ۳۶۶۸۰۰۴۸   - ۳۷۹۲۶

  

کدپستی :۳۴۱۷۱-۸۱۶۸۶