previous pauseresume next

برگزاری کمیته فنی صدور پروانه های ساخت و شناسه نظارت کارگاهی

کمیته فنی و قانونی بررسی مدارک پروانه های بهداشتی ساخت و شناسه نظارت کارگاهی واحدهای تحت پوشش با حضور اعضاء کمیته فنی و قانونی درمحل این معاونت تشکیل شد...

برگزاری کمیته فنی صدور پروانه های بهره برداری و مسئولین فنی

کمیته فنی و قانونی بررسی مدارک پروانه های بهره برداری کارخانه ها و کارگاههای  تحت پوشش مدیریت نظارت بر مواد غذایی و بهداشتی استان با حضور اعضاء کمیته فنی و قانونی در محل این معاونت تشکیل شد...

برگزاری جلسه کمیسیون ماده ۱۱تعزیرات حکومتی با حضور معاون محترم غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

 جلسه کمیسیون ماده ۱۱تعزیرات حکومتی با حضور معاون محترم غذا و دارو و سایر اعضا در محل دفتر ریاست محترم دانشگاه  تشکیل شد. در این جلسه پرونده های تخلفات ارجاعی از معاونت های غذا و دارو و درمان مطرح و پس از بررسی۲۷ پرونده مطروحه، تخلف تمامی پرونده ها محرز و تصمیمات مقتضی اتخاذ شد.

دستور جمع آوری فرآورده های فاقد مجوز قرص خون و حب پادزهر و حب اثلق از سطح عرضه

دستور جمع آوری محصولات فاقد مجوز برند نیکو صفت از سطح عرضه

برگزاری جلسه بررسی مقدماتی نسخ متخصصین اطفال

با توجه به اهمیت تجویز منطقی دارو و با هدف بررسی نسخ متخصصین اطفال، جلسه ای با حضور جناب آقای دکتر مهدی سالک متخصص بیماری های کودکان و کارشناسان واحد کمیته تجویز و مصرف منطقی دارو آقایان دکترسیدمنصور هاشمی فشارکی و دکترعلیرضا مهدانیان در واحد تحقیق و توسعه معاونت برگزار گردید...

برنامه و ساعات برگزاری کارگاه های آموزشی هفته پژوهش

صفحه‌ها

اشتراک در معاونت غذا و دارو RSS

 ارتباط با ما

 

دروازه شيراز، خيابان هزار جريب، كوچه ششم، معاونت غذا و دارو

تلفن :  ۳۶۶۸۰۰۴۲ -۳۷۹۲۱۱۸

         ۳۶۶۸۰۰۴۸   - ۳۷۹۲۶

  

کدپستی :۳۴۱۷۱-۸۱۶۸۶