previous pauseresume next

برپایی غرفه وکلاس آموزشی درباغ بانوان پردیس

با توجه به خط مشی معاونت غذا ودارو در خصوص آگاه سازی جامعه و پرهیز از مصرف خودسرانه دارو ،واحد تحقیق وتوسعه معاونت غذا ودارو درتاریخ  ۹۴/۶/۷ اقدام به برپایی غرفه آموزشی  مصرف  منطقی دارو و آشنایی با استاندارهای فرآورده های آرایشی و بهداشتی در باغ بانوان پردیس نمود .

ریکال لوسیون بتامتازون ۰/۱درصد شرکت دارو پخش

به استناد نامه شماره ۶۶۵/۷۹۵۱۶مورخ ۹۴/۶/۷ مدیرکل محترم نظارت و ارزیابی دارو ومخدر ،لوسیون موضعی بتامتازون ۰/۱ درصد ساخت شرکت داروپخش به شماره سری ساخت های ۲۳۹-۲۴۳-۲۴۴بعلت عدم یکنواختی درویسکوزیته وقوام غیرقابل قبول بوده وبایستی از سطح عرضه جمع آوری گردد.

معرفی داروی تقلبی

برمبنای نامه شماره ۶۶۵/۷۸۱۱۸مورخ ۹۴/۶/۳ مدیر کل محترم نظارت وارزیابی دارو ومخدر ، دارو ی درج  شده درنامه پیوست ،تولیدشده بنام شرکت Rotex  Medicaکشور آلمان تقلبی و میبایست ازسطح عرضه جمع آوری گردد.                        

لغو جمع آوری قرص همولاکس شرکت داروسازی سینافراوراسپادانا

براساس نامه شماره ۶۶۵/۷۵۸۶۳مورخ ۹۴/۵/۳۱مدیرکل محترم نظلرت و ارزیابی فراورده های طبیعی ،سنتی و مکمل دستورجمع آوری قرص همولاکس شرکت سینافراوراسپادانالغو میگردد.

کمیته صدورپروانه ساخت وشناسه نظارت کارگاهی

کمیته صدورپروانه ساخت و شناسه نظارت کارگاهی و موارد مشورتی روزیکشنبه مورخ ۹۴/۶/۱ باحضوراعضای کمیته فنی وقانونی درمحل معاونت غذا ودارو تشکیل شد.

کمیته صدورپروانه بهره برداری ومسئولین فنی

کمیته صدور پروانه بهره برداری ومسئول فنی و موارد مشورتی روز یکشنبه مورخ ۹۴/۶/۱ باحضوراعضا کمیته فنی وقانونی درمحل معاونت غذاوداروتشکیل گردید.

هفته دولت گرامی باد

فرارسیدن هفته دولت ویاد وخاطره شهیدان رجایی و باهنر گرامی باد.

صفحه‌ها

اشتراک در معاونت غذا و دارو RSS
 

 ارتباط با ما

 

دروازه شيراز، خيابان هزار جريب، كوچه ششم، معاونت غذا و دارو

تلفن : ۵-۳۶۶۹۹۶۰۲

كد پستي :