صفحه اصلی | سایت دانشگاه | تماس با ما | پيوندها | اخبار | راهنمای تلفن و پست الکترونیک | پست الکترونیک | پیام نما

druglogo2
ماه محرم و نذری‌های دوستدار سلامت
نذر کردن به مناسبت‌ های مذهبی متعدد با فرهنگ دینی ما رابطه‌ ای مستحکم و طولانی ‌مدت دارد.
متادون چیست ؟ ۰۸ آبان ۱۳۹۳, ۱۲.۱۸
متادون چیست ؟
برای آشنایی با متادون کلیک کنید
هشدار درخصوص استفاده از ظروف یکبار مصرف در ماه محرم
در آستانه ماه محرم توصیه شد؛        استفاده از ظروف يكبار مصرف پلیمري براي غذاي گرم بسيار خطرناك است .   یک
آشنایی با بخش مدیریت دارویی در بیمارستان
جهت مشاهده مطلب کلیک کنید . ( فایل بصورت ppt می باشد
آشنایی با انواع مسمومیتها ۰۸ آبان ۱۳۹۳, ۱۲.۰۸
آشنایی با انواع مسمومیتها
جهت مطالعه مطالب مربوطه کلیک کنید .   آشنایی با انواع مسمومیتها
مسمومیت با قرص برنج ۰۴ آبان ۱۳۹۳, ۱۳.۰۷
مسمومیت با قرص برنج
به مناسبت هفته پیشگیری از مسمومیتها مسمومیت با قرص برنج  مسمومیت با قرص برنج (سم فسفید آلومینیوم) یکی از مرگ آورترین
مسمومیت در کودکان ۰۴ آبان ۱۳۹۳, ۱۳.۰۴
مسمومیت در کودکان
به مناسبت هفتهت پیشگیری از مسمومیت ها :  مسمومیت کودکان: مسمومیت اتفاقی بویژه در کودکان نوپا یعنی بین یک تا سه سالگی شایع
توصیه های ایمنی در مواجهه با اسید پاشی
آقای محمدی مدیر مرکز سوانح سوختگی امام موسی کاظم(ع) در خصوص آخرین اخبار مربوط به درمان ۴ قربانی اسید پاشی در شهر اصفهان گفت
گیاهی برای تقویت حافظه ۲۶ مهر ۱۳۹۳, ۱۰.۲۹
گیاهی برای تقویت حافظه
خاصیت فوق‌العاده‌ی مریم گلی متخصصان طب سنتی خواص شماری برای این گیاه عنوان کرده‌اند و آن را یکی از گیاهان ضدپیری
بجای تزریق آمپول کپسول سوزن دار بخورید !
بلعیدن کپسول سوزن دار به جای تزریق دارو محققان آمریکایی با ابداع کپسول جذب شدنی پوشیده از ریز سوزن شکل جدیدی از تزریق بدون
آئين نامه واگذاري داروخانه هاي بيمارستاني چاپ

دستور العمل آيين نامه اجرايي ماده 192 از برنامه سوم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و

فرهنگي جمهوري اسلامي ايران در خصوص واگذاري داروخانه بيمارستانهاي آموزشي و غير آموزشي دولتي

در راستاي اهداف برنامه سوم توسعه مبني بر بهينه سازي ارائه خدمات در واحدهاي بهداشتي ، درماني دولتي و كاهش تصدي گري دولت در بخش درمان بستري و واگذاري قسمتي از وظايف بخشهاي مذكور به بخشهاي تعاوني و خصوصي ، با هدف ترويج فرهنگ تعاون و استفاده از سرمايه هاي مردمي جهت اجراي برنامه هاي كلان دولت و نيروهاي بالقوه آحاد مردم بخصوص دانش آموختگان رشته هاي پزشكي و ساير رشته هاي وابسته و همچنين ايجاد اشتغال براي اقشار فوق الذكر در راستاي اهداف وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشكي در جهت بهبود وضعيت خدمات رساني دارويي در بخش درمان بستري و بيمارستانهاي دولتي و بر اساس مواد 6 و 7 آيين نامه مذكور دستورالعمل اجرايي ماده 193 از برنامه سوم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران در خصوص واگذاري داروخانه بيمارستانهاي آموزشي دولتي تدوين گرديده است .

دانشگاهها و دانشكده هاي علوم پزشكي ميتوانند با شرايط ذيل داروخانه بيمارستانها يا مراكز پزشكي ، آموزشي و درماني تابعه خود را به شرط عدم ايجاد هرگونه خلل در ارائه خدمات دارويي به بيماران بستري و سرپايي مراكز ،بصورت اجاره به بخش غير دولتي واگذار نمايند .

الف – با توجه به توافقنامه مورخ 23/10/76 وزارتين تعاون و بهداشت ،درمان و آموزش پزشكي در واگذاري داروخانه ها ، تعاونيهاي پزشكي با داشتن شرايط ذيل او لويت دارند .

-          نداشتن تعهد خدمات قانوني و خدمت نظام وظيفه براي هريك ازاعضاء

-           عدم صدور هيچگونه مجوز تاسيس موسسه پزشكي بنام متقاضي

-           حداقل 50% اعضاء داروساز باشند .

ب - تعاونيهاي كاركنان واحد بهداشتي ،درماني و آموزشي دانشگاه مربوطه در صورت دارابودن شرايط مساوي از اولويت اول برخوردارند .

ج - داروسازان واجد شرايط ذيل مي توانند متقاضي اجاره داروخانه اينگونه مراكز باشند

-          داشتن پروانه دائم داروسازي

-           تاكنون هيچگونه مجوز تاسيس موسسه پزشكي بنام متقاضي صادر نشده باشد.

تبصره 1 : داروساز داراي مجوز تاسيس نيز مي تواند داروخانه خود را در محل داروخانه بيمارستان تاسيس نمايد و ملك داروخانه بيمارستان را اجاره نمايد و در صورت تشخيص كميسيون ماده 20 دانشگاه يكي از داروخانه هاي داير مي تواند به محل داروخانه بيمارستان منتقل گردد.

تبصره 2 : در صورت وجود بيش از يك متقاضي جهت انتخاب مستأجر ملاكهاي ذيل در نظر گرفته شود .

1-      امتياز مدرك تحصيلي

-          دكتري و بالاتر 4 امتياز

-           فوق ليسانس 3 امتياز

-          ليسانس 2 امتياز

-          كمتر از ليسانس 1 امتياز

2-      امتياز سابقه:

-          به ازاي هر سال سابقه مسئوليت غني داروخانه رسمي با كسب رأي از كميسيون ماده 20 امور داروخانه ها 1 امتياز

چنانچه بيش از يكنفر بصورت مشترك قصد اجاره داروخانه را داشته باشند مجموع امتيازات هر نفر ملاك عمل مي باشد .

د – كميته اي بنام كميته واگذاري متشكل از نماينده رئيس دانشگاه ، معاون پشتيباني ، معاون درمان ، معاون يا مدير دارويطي ، كارشناس امور حقوقي و ذيحساب دانشگاه بر نحوه واگذاري داروخانه نظارت خواهد نمود (رياست كميته با معاونت پشتيباني است ) و شرايط مر بوط به واگذاري داروخانه هاي مذكور توسط اين كميته تعيين ميگردد.

تبصره 1 : رئيس مركز درماني كه داروخانه آن به اجاره گذاشته مي شود بعنوان مدعو در كميته مذكور شركت مي نمايد .

تبصره 2 : گروهي متشكل از رياست ، مديريت، رئيس اداره حسابداري ، داروساز رسمي شاغل در مركز درماني ، نماينده شبكه بهداشت شهرستاني كه مركز درماني در آن واقع مي باشد . مدير يا معاونت غذا و دارو نماينده كميته واگذاري بر نحوه عملكرد مستأجر نظارت خواهند نمود و گزارش عملكرد مستأجر را در صورت نياز به كميته واگذاري ارائه مي نمايند . (سرپرستي اين گروه با رياست مركز مي باشد .)

ه – كليه مفاد قرارداد اجاره مي بايست به تأييد كميته واگذاري رسيده باشد و رعايت موارد ذيل در قرارداد اجاره الزامي است .

1-      ميزان اجاره بها به قيمت عادلانه روز بر اساس ميانگين مبالغ ارائه شده توسط 3 كارشناس رسمي دادگستري تعيين مي گردد .

2-      شرط عدم اخذ سرقفلي از مستأجر قيد گردد.

3-   مستأجر مكلف به تأمين دارو وملزمات پزشكي مصرفي و لوازم بهداشتي مورد نياز بيماران مركز درماني مي باشد و جبران خسارت ناشي از كمبود اقلام مذكور (به جز مواردي كه كمبود عمومي ميباشد ) به عهده مستاجر مي باشد .

4-       بيمارستان حق ايجاد مراكزي در داخل يا خارج بيمارستان جهت ارائه دارو ملزومات پزشكي مصرفي و لوازم بهداشتي ندارد .

5-   مستاجر مي بايست حداقل 20% از كاركنان رسمي داروخانه مركز درماني را به انتخاب خود به كار بگمارد كه حقوق و مزاياي اين افراد توسط مركز درماني پرداخت و از سرجمع مطالبات مستأجر در پايان هر ماه كسر ميگردد و مبلغ اجاره بها ماهانه و ساير بدهي هاي مستأجر نيز از سرجمع مطالبات مستأجر كسر و مابقي بنا به مفاد قرارداد به وي پرداخت مي گردد . بقيه كاركنان ترجيحاً بايستي از افراد جوياي كار مورد تأييد ستاد اشتغال دانشگاه بكار گرفته شوند .

6-      مستأجر مكلف است كليه مقررات و ضوابط وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي را در خصوص داروخانه رعايت نمايد .

7-    در صورت تخطي مستأجر از مفاد قرارداد اجاره و اي ضوابط وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشكي موضوع د ركميته واگذاري بررسي و در اين خصوص تصميم گيري خواهد شد و چنانچه پس از اعلام تذكر كتبي توسط كميته مذكور مستأجر نسبت به عدم رعايت مفاد قرارداد يا مقررات مربوطه اصرار ورزد ،موضوع فسخ قرارداد در كميته واگذاري مطرح و در صورت تأييد اكثريت اعضا پس از اعلام فرصت دو ماهه نسبت به فسخ قرارداد بصورت يكطرفه اقدام مي گردد . بديهي است در صورت ايجاد هرگونه خلل در ارائه خدمات دارويي معاونت غذا و داروي دانشگاه مربوطه از طريق انبار دارويي نسبت به تأمين كمبودهاي موجود تارفع موانع اقدام مي نمايد .

8-    ارزش كل موجودي داروخانه اعم از دارو ، لوازم پزشكي مصرفي با تاريخ اعتبار 6 ماهه با حضور نماينده كميته واگذاري ، مركز درماني و مستأجر صورت برداري و ارزش ريالي آن به قيمت روز محاسبه و 25% كل آن نقداً و ما بقي در اقساط مساوي و حداكثر تا يكسال توسط مستأجر پرداخت مي شود . بديهي است در پايان قرارداد نيز به همين روش موجودي داروخانه تحويل نماينده كميته واگذاري و مركز درماني خواهد گرديد .

تبصره : داروها و لوازم پزشكي مصرفي با تاريخ اعتبار كمتر از 6 ماه با توافق تحويل مي گردد . در صورت عدم توافق در خصوص داروها و لوازم پزشكي مذكور اين اقلام تحويل غذا و دارو ي دانشگاه مذكور مي گردد تا در مورد چگونگي واگذاري به داروخانه هاي ديگر تصميم گيري شود .

9-   هزينه كليه داروها و لوازم پزشكي مصرفي و بهداشتي تحويلي به مراكز درماني در پايان هر ماه بنا بر ليست تحويلي به امور مالي توسط مستأجر و پس از بررسي و تاييد امور مالي 60% مبلغ آن تا پانزده روز پس از تحويل ليست به مستاجر پرداخت و 40% باقيمانده پس از بازپرداخت سازمانهاي بيمه گر و حداكثر پس از 3 ماه به مستأجر پرداخت مي گردد .

10-  در صورتي كه مستأجر نتواند قرارداد مستقل با سازمانها بيمه گر متعقد نمايد نسخ بيماران سرپايي و اورژانس توسط مركز به سازمانهاي مذكور تحويل و 60 % مبلغ مورد تاييد حداكثر تا 15 روز پس از ارائه ليست به امور مالي به مستأجر پرداخت و 40% باقيمانده پس از بازپرداخت سازمانها بيمه گر و حداكثر پس از 3 ماه به مستأجر پرداخت مي گردد.

11-    تا زماني كه مستأجر كد اقتصادي مستقل دريافت نمايد خرديد دارو از شركتهاي توزيع به نام داروخانه بيمارستان انجام ميگيرد.

12-  مستأجر مكلف است جهت حسن اجراي مفاد قرارداد ، تضمين معتبر به ارزش دو برابر بهاي داروها و اقلام تحويلي و مورد تتئيد كميته واگذاري در اختيار كميته مذكور قرارداد تا خسارت ناشي از عدم اجراي هر يك از بندهاي قرارداد منعقده از محل تضمين مربوطه دريافت و در اختيار موجر قرار گيرد .

13-  مستأجر پس از صدور فاكتور اقلام درخواستي بيمارستان و تحويل آن و دريافت رسيد ، هيچگونه مسئوليتي در قبال چگونگي مصرف و نگهداري دارو و لوازم مصرفي نخواهد داشت .

14-    تعداد مسئولين فني شاغل در هر نوبت داروخانه با توجه به قوانين و ضوابط جاري تعيين مي گردد.

15-  داروهاي سهميه اي و مخدر توسط داروخانه با معرفي رئيس بيمارستان دريافت و بنابر مقررات به بيمارستان تحويل مي گردد و مستاجر حق انتقال اين اقلام را به خارج از بيمارستان نخواهد داشت و عواقب ناشي از تخلف از اين مورد بر عهده مستأجر خواهد بود .

16-  سه ماه قبل از پايان مدت قرارداد ، موجر و مستأجر به صورت مكتوب مي بايست يكديگر را از تمايل يا عدم تمايل به تمديد قرارداد مطلع نمايند .

17-  نظارت بر حين اجراي قرارداد و تعيين ضوابط مربوطه و اعلام تمديد يا عدم تمديد قرارداد بر عهده كميته واگذاري مي باشد و راي اكثريت اعضاء در تصميمات كميته مذكور نافذ و لازم الاجرا مي باشد .

دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني

(( قرارداد اجاره داروخانه ))

در اجراي دستور العمل مربوط به آئين نامه اجرايي ماده 192 برنامه سوم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران در خصوص واگذاري داروخانه بيمارستانها يا مراكز پزشكي و درماني دانشگاهها ي علوم پزشكي كشور و نيز در چهارچوب مقررات قانون مالك و مستأجر مصوب 1376 قرارداد حاضر با شرايط ومندرجات زير در تاريخ ……………………بين طرفين منعقد گرديد .

ماده 1 موجر : معاونت پشتيباني دانشگاه علوم پزشكي ………………… به نمايندگي از طرف دانشگاه مذكور به نشاني ………………………………

ماده 2 مستأجر : آقا / خانم دكتر ……………………… فرزند ………………… داراي شناسنامه شماره …………………….صادره از …………………….به شماره نظام پزشكي ……………….……….. ساكن …………………….

شركت تعاوني پزشكي …………………..به شماره ثبت ………………………..

 به نشاني ………………………………..….

ماده 3 مورد اجاره : عبارتست از واگذاري مكان داروخانه واقع در بيمارستان مركز پزشكي ………………… به مساحت تقريبي ………………… متر مربع در طبقه / ضلغ / محوطه ……………………… به انضام كليه متعلقات و منضمات از جمله آب ، برق، تلفن ، دستگههاي برودتي و حرارتي و ساير توابع (مطابق صورت مربوطه كه به تأييد دو طرف رسيده است ) جهت اداره داروخانه

ماده 4 مدت قرارداد از تاريخ ………………… تا تاريخ ………………… به مدت ………….. مي باشدكه باتوافق طرفين و در صورت وجود مجوزهاي قانوني قابل تمديد مي باشد .

ماده 5 مبلغ اجاره : مبلغ اجاره بر اساس نظريه كارشناسي ماهانه …………………ريال مي باشد .

 تبصره مستأجر مكلف است جهت تضمين پرداخت مال الاجاره و همچنين اموال و داروها و لوازم پزشكي و آرايشي تحويلي ضمانت معتبر بانكي به مبلغ …………… ريال تحوي ل موجر نمايد .

ماده 6 كل موجودي داروخانه در ابتداي مدت اجاره با حضور نمايندگان كميته واگذاري ومستأجر صورت برداري و تعيين قيمت شده و مستأجر مكلف است مبلغ ……………… ريال بابت 25% ارزش ريالي اقلام مذكور نقداً به حساب شماره ………………به نام …………….نزد بانك ……………… شعبه ……………… واريز و فيش پرداختي را به موجر تحويل نمايد و مبلغ ………………..ريال باقيمانده را طي …………… قسط به مبلغ ………… ريال به حساب فوق الذكر واريز و فيش مربوطه را به موجر تحويل نمايند .

ماده 7 مستأجر حق واگذاري مورد اجاره را به غير ندارد .

ماده 8 مستأجر مكلف است دارو و ملزومات پزشكي مصرفي و لوازم بهداشتي مورد نياز بيماران بيمارستان / مركز پزشكي (اعم از بستري يا سرپايي ، اطاق عمل و استوك بخشها )را تأمين نمايد و در خصوص كمبود اقلام به جز مواردي كه كمبود و به صورت فراگير باشد )پاسخگو خواهد بود .

ماده 9 : پرداخت حقوق و مزاياي قانوني حق بيمه و ماليات بر درآمد پرسنل غير رسمي و مكان داروخانه در مدت قرارداد مطابق قوانين جاري بر عهده مستأجر بوده و مستأجر مكلف به ارائه تسويه حسابهاي لازم از ادارات مربوطه در پايان قرارداد مي باشد .

ماده 10 : مستأجر حق تعطيل كر دن داروخانه را بدون كسب مجوز از موجر ندارد و چنانچه اين امر موجب اخلال در ارائه خدمات دارويي گردد موجر مي تواند قرارداد را بطور يكجانبه فسخ نمايد .

ماده 11 : رعايت مقررات وزارت بهداشت ، در مان و آموزش پزشكي توسط مستأجر الزامي است .

ماده 12 : مستأجر و كليه كاركنان تحت امر وي ملزم به رعايت مقررات اخلاقي و اسلامي و ضوابط حاكم بر مركز مي باشند و در صورت عدم رعايت موارد مذكور توسط يكي از كاركنان و اعلام آن مستأجر نسبت به تعويض وي در اسرع وقت اقدام مي نمايد .

ماده 13 : موجر مي تواند با هماهنگي قبلي نسبت به معرفي دانشجويان داروسازي جهت انجام دوره آموزشي به صورت تئوري و عملي اقدام نمايد . بطوري كه اين امر مخل انجام وظايف مستأجر نگردد.

ماده 14 : مستأجر تعهد مي نمايد افرادي بكار بگمارد كه از سلامت جسم برخوردار باشند و ارائه كارت بهداشتي و صحت مزاج به موجر الزامي است .

ماده 15 : مستأجر مسئول جبران خساراتي است كه از جانب او و كاركنان وي به مور يا كاركنان موجر و يا مراجعين مركز وارد مي آيد . بديهي است مسئوليت مستأجر به نحو مذكور واقع مسئوليتهاي حقوقي و جزايي كاركنان مذكور در قبال اشخاص ثالث و مراجع قضايي نخواهد بود .

ماده 16 : در صورت تخلف مستأجر از مفاد اين قرارداد و ضوابط و مقررات وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشكي و در صورت ابلاغ اخطار كتبي توسط كميته واگذاري و ادامه تخلف موضوع فسخ قرارداد بطور يكجانبه در كميته واگذاري مطرح و در صورت موافقت كميته مذكور و پس از اعلام فرصت 2 ماهه نسبت به تسويه حساب و فسخ قرارداد اقدام ميگردد.

ماده 17 : هزينه هاي مربوط به تغييرات اساسي و كلي طبق نظر دفتر فني و مهندسي دانشگاه بر عهده موجر و پرداخت هزينه هاي جزيي يا جبران خسارت وارده بر عهده مستاجر مي باشد .

ماده 18 : موجر مي بايست از ايجاد هر گونه مركزي در داخل يا خارج بيماستان جهت ارائه هر كدام از اقلام مذكور در ماده 8 قرارداد توسط هر شخص حقيقي يا حقوقي خودداري نمايد .

ماده 19 : چنانچه مستأجر نتوانند قرارداد مستقل با سازمانهاي بيمه گر منعقد نمايد . نسخ سرپايي و اورژانس مربوطه برابر ليست ارائه شده به موجر توسط مركز مذكور به سازمان بيمه گر ارائه و 60% مبلغ آن تا 15 روز پس از ارائه ليست و مابقي پس از وصول مبلغ مورد نظر از سازمان بيمه گر به مستأجر پرداخت مي گردد.(حداكثر پس از 3 ماه )

ماده 20 : 60% هزينه هاي مربوط به تحويل دارو و اقلام پزشكي و بهداشتي مصرفي از طرف مستأجر به بخشها و اتاق عمل مركز درماني و پس از تحويل ليست و تأييد آن توسط امور مالي (حداكثر 15 روز پس از تحويل ليست ) به مستأجر پرداخت و مابقي پس از تسويه حساب سازمانهاي بيمه گر (حداكثر پس از 3 ماه ) پرداخت ميگردد.

ماده 21 : موجر جهت اجاره داروخانه سرقفلي دريافت نكرده است و مستأجر نيز سرقفلي به موجر نپرداخته است .

ماده 22 : مسئوليت نظارت بر نحوه اجاره و حسن اجراي قرارداد و اعلام موارد فسخ به مسئولين با كميته واگذاري مي باشد .

ماده 23 : طرفين مي بايست سه ماه قبل از پايان قرارداد طرف مقابل را از تمايل يا عدم تمايل مبني بر تمديد قرارداد مطلع نمايند .

ماده 24 : مستأجر مي بايست حداقل 2% از پرسنل رسمي داروخانه مركز درماني را به انتخاب خود به كار بگمارد كه حقوق و مزارياي اين افراد توسط مركز درماني پرداخته و از سر جمع مطالبات مستأجر در پايان هر ماه كسر مي گردد . همچنين اجاره بهاي ماهانه و ساير بدهيهاي مستأجر از سر جمع مطالبات وي در پايان هر ماه كسر مي گردد و مابقي مطابق مواد 19 و 20 قرارداد پرداخت مي گردد.

ماده 25 : اين قرارداد در 25 ماده و يك تبصره در ………….نسخه تنظيم گرديده است كه هريك از نسخ پس از امضا حكم واحد دارند .

   موجر                                                                                      مستأجر

آقا / خانم                                                                                   آقا / خانم

       تاريخ :