previous pauseresume next

معرفی نمونه هایی از داروهای قاچاق و فاقد مجوز

برگزاری کمیته فنی صدور پروانه های بهره برداری ،مسئولین فنی ، ساخت و شناسه نظارت کارگاهی

جلسه کمیته فنی قانونی صدور پروانه های بهداشتی کارخانه ها و کارگاه های مشمول قانون مواد خوراکی ، آشامیدنی ، آرایشی و بهداشتی....

واگذاری مجوز تاسیس داروخانه در محله باغکومه شهربهاران و دانشگاه صنعتی شهر خمینی شهر

بانظر به اینکه معاونت غذا و دارو در نظر دارد مجوز تاسیس داروخانه جایگزین درمحله باغکومه شهر بهاران و دانشگاه صنعتی شهر خمینی شهر را صادر نماید لذا از کلیه داروسازان علاقمند به تاسیس داروخانه درخواست می گردد تقاضای کتبی خود را به قسمت صدور پروانه این معاونت   از تاریخ ۹۶/۵/۲۵ الی ۹۶/۶/۲۵ تحویل نمایند.

برگزاری جلسه کمیسیون ماده ۲۰ امور داروخانه ها و توزیع استان

جلسه کمیسیون ماده ۲۰ امور داروخانه‌ها و توزیع استان در سال  

برگزاری کارگاه آموزشی "اندازه گیری باقیمانده سموم دفع آفات در مواد غذایی "

کارگاه آموزشی "اندازه گیری باقیمانده سموم دفع آفات در مواد غذایی " .....

برگزاری جلسه هم اندیشی با مسئولین فنی تجهیزات و ملزومات مصرفی پزشکی بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

جلسه هم اندیشی باحضورمسئولین واحد تجهیزات و ملزومات مصرفی معاونت غذا و دارو و.....

جلسه توجیهی داروهای شیمی درمانی

جلسه توجیهی داروهای شیمی درمانی توسط معاونت غذا و دارو.......

صفحه‌ها

اشتراک در معاونت غذا و دارو RSS

 ارتباط با ما

 

دروازه شيراز، خيابان هزار جريب، كوچه ششم، معاونت غذا و دارو

تلفن :  ۳۶۶۸۰۰۴۲ -۳۷۹۲۱۱۸

         ۳۶۶۸۰۰۴۸   - ۳۷۹۲۶

  

کدپستی :۳۴۱۷۱-۸۱۶۸۶