previous pauseresume next

درخواست تاسيس داروخانه در شهرك مجلسي و محله قرطمان

با توجه به نياز به تاسيس داروخانه در شهرك مجلسي از توابع شهرستان مباركه و محله قرطمان شهر خميني شهر، داروسازان محترم در صورت تمايل به تاسيس داروخانه در ...

استعلام عوارض دارويي داروي فينگوليمد

استعلام عوارض داروي سيكلوسپورين خوراكي

استعلام شباهت های ظاهری و شباهت های نامگذاری داروها

به اطلاع می رساند مرکز ثبت و بررسی عوارض ناخواسته داروها (ADR) در راستای انجام برنامه های ایمنی بیمار و به منظور پیشگیری از اشتباهات دارویی، در حال تهیه فهرستی از شباهتهای ظاهری و...

ارائه درخواست تاسيس داروخانه

بدينوسيله به استحضار مي رساند داروسازان محترم از تاريخ ۹۵/۴/۱ لغايت ۹۵/۱۰/۳۰ مي توانند درخواست تاسيس داروخانه و يا تغيير محل مورد تقاضاي خود را به اين معاونت ارائه نمايند.

مطلب آموزشي درخصوص مصرف داروها و روزه داري

واجد اعتبار بودن پروانه مسئول فنی و گواهی تشخیص صلاحیت مسئولین فنی شاغل در داروخانه‌ های شرکتهای پخش داروخانه تا تاریخ ۱۳۹۵/۰۶/۰۱

با توجه به عدم آمادگي روال تمديد پروانه ها در سامانه صدور پروانه هاي الكترونيكي و عدم تكميل اتصال داروخانه ها به سامانه HIX، كليه پروانه هاي مسئول فني و ....

صفحه‌ها

اشتراک در معاونت غذا و دارو RSS