ريكال فرآورده هاي دارويي

جمع آوری محصول غیرمجاز SANiCOL

مشاهده نامه شماره ۶۶۵/۶۰۳۳۳ مورخ ۹۷/۷/۴ سازمان غذا و دارو درخصوص جمع آوری محلول ضدعفونی کننده الکلی با نام تجاری ...

ريكال فرآورده Ostivone Rx Bone

با توجه به نامه هاي شماره ۶۸۵/۱۱۸۵۸/د مورخ ۹۵/۲/۱۳ و ۶۸۵/۱۹۶۷۷/د مورخ ۹۴/۶/۸ و ۶۸۵/۶۶۱۸۵/د مورخ ۹۴/۱۱/۶ مركز آزمايشگاه هاي مرجع كنترل غذا و دارو به اطلاع مي رساند، نمونه فرآورده Ostivone Rx Bone به شماره سري ...

ریکال فرآورده caltrex calcium 500

با توجه به نامه هاي شماره ۶۸۵/۳۳۸۱۰/د مورخ ۹۴/۷/۲۲ و ۶۸۵/۷۱۲۱/د مورخ ۹۵/۱/۳۰ مركز آزمايشگاه هاي مرجع كنترل غذا و دارو به اطلاع مي رساند، نمونه قرص Caltrex Calcium 500 به شماره سري ساخت ۵۰۹۷۴۸ و ۴۱۰۵۴۵ توليد كارخانه International agencies كشور آمريكا كه ...

ريكال ويال پني سيلين

با توجه به نامه شماره ۶۶۵/۱۳۳۶۹ مورخ ۹۵/۲/۸ شركت داروسازي جابرابن حيان ويال پني سيلين ۱۲۰۰۰۰۰ واحدي (پن ال آ) ساخت آن شركت به شماره سري ساخت ۴M1404 تاريخ توليد ۲۰۱۶/۳ و تاريخ انقضاي ۲۰۱۹/۳، غير قابل استفاده ....

ريكال شربت پيراستام

با توجه به نامه شماره ۹۵۷۲۶ سازمان غذا و دارو، به علت وجود جسم خارجي در فرآورده شربت پيراستام ۳۳.۳ درصد ۱۲۰ م ل شركت داروسازي كارخانجات داروپخش با شماره سري ساخت ۰۷۲، تاريخ توليد ۲۰۱۴/۰۹/۰۱ و تاريخ انقضاي ۲۰۱۷/۰۹/۰۱،...

ريكال فرآورده سديم كلرايد تزريقي

با توجه به شکایت ثبت شده به شماره ۶۶۵/۵۳۳۳ مورخ ۹۵/۱/۲۳ مبنی بر وجود ذرات سیاه رنگ خارجی داخل محلول قابل تزریق سدیم کلراید ۰.۹ درصد ۲۵۰ میلی لیتری ساخت آن شرکت به شماره سری ساخت ۹۴۰۹۲۴۳B و تاریخ انقضای ۲۰۱۸/۱۲،...

جمع آوری داروی تراستوزوماب متعلق به شرکت رش پارس

با توجه به نامه شرکت داروسازی ROCHE (ارسال شده توسط شرکت رش پارس به شماره ثبت ۶۶۵/۴۴۹۴۱ مورخ ۹۴/۴/۳) ،درخصوص داروی تراستوزوماب با نام تجاری Herclon ۴۴۰، کلیه بچ هایی که با شماره سری ساخت R5573 شروع می شوند فاقد اصالت بوده و مورد تایید نمی باشند.

جمع آوري فرآورده تقلبي كپسول چاقي فرشته

با توجه به نامه پیوستی شماره ۶۶۵/۴۲۷۷۸ مورخ ۹۴/۴/۱ سازمان غذا و دارو در خصوص فرآورده تقلبی تحت نام" کپسول چاقی فرشته" بدينوسيله به اطلاع مي رساند به دلیل عدم دریافت هیچگونه مجوزی از اداره کل نظارت بر دارو و مواد مخدر، دستور جمع آوري اين فرآروده از سوي معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني استان اصفهان صادر گرديده است.

صفحه‌ها

اشتراک در ريكال فرآورده هاي دارويي

 ارتباط با ما

 

اصفهان، کیلومتر ۱۰ بزرگراه اصفهان-شیراز، انتهای خیابان ولیعصر (عج)، پردیس شماره ۲ دانشگاه علوم پزشکی، معاونت غذا و دارو

تلفن :  ۶۷ - ۳۶۵۴۷۹۶۰

دورنگار : ۳۶۵۴۷۹۹۳

کدپستی :۵۴۴۲۱-۸۱۷۹۱

 

لینک ارتباط با معاون غذا و دارو

ارتباط با روابط عمومی معاونت غذا و دارو