previous pauseresume next

شرح وظايف

شرح وظایف واحد آموزش عامه:

در بخش آموزش عامه کمیته RUDاقدامات متنوعی از طریق آموزش در رسانه های جمعی (تلویزیون، رادیو، ‌انتشارات دانشگاهی، استانی، محلی و ...) و با تشکیل همایش هایی در ارگانهای حیاتی مانند آموزش و پرورش انجام می گیرد که شرح وظایف آن به این صورت می باشد:

الف) هماهنگی با ادارات،‌ارگانها، سازمانها جهت آموزش مصرف منطقی دارو

ب) تهیه پمفلت- بولتن- پوسترها و مطالب آموزشی جهت آموزش عامه

ج) برگزاری مسابقات علمی جهت عامه مردم درخصوص مصرف منطقی دارو

د) برگزاری کلاسهای آموزشی برای عامه مردم بصورت سخنرانی، شرکت در مصاحبه های تلویزیونی، مجلات و ....

 ارتباط با ما

 

دروازه شيراز، خيابان هزار جريب، كوچه ششم، معاونت غذا و دارو

تلفن :  ۳۶۶۸۰۰۴۲ -۳۷۹۲۱۱۸

         ۳۶۶۸۰۰۴۸   - ۳۷۹۲۶

  

کدپستی :۳۴۱۷۱-۸۱۶۸۶