معرفي و شرح وظايف

واحد امور تجهیزات پزشکی مصرفی

 

معرفی:

این واحدزیرمجموعه اداره نظارت بر امور دارو و مواد مخدر معاونت غذا و دارو می‌باشد که بر نحوه خرید، انبارش و توزیع تجهیزات پزشکی مصرفی در حوزه شرکتهای توزیع کننده، اصناف فروشنده، مراکز آموزشی درمانی و بیمارستانهای دانشگاهی استان،نظارت می نماید.

 

شرح وظایف:

۱. بازدید از نحوه خرید، انبارش و توزیع تجهیزات پزشکی مصرفی در مراکز آموزشی درمانی و بیمارستانهای دانشگاهی همراه با تهیه گزارش مکتوب از بازدیدها جهت انعکاس به ریاست مرکز و پیگیری در خصوص رفع نواقص گزارش شده

۲. پیگیری ثبت نام مسئولین فنی تجهیزات پزشکی و مسئولین فنی داروخانه های مراکز آموزشی درمانی و بیمارستانها در سایت اداره کل تجهیزات پزشکی وزارت متبوع، بررسی و اعلام نواقص پرونده آنها و ارسال پرونده های تکمیل شده به اداره کل تجهیزات پزشکی جهت تایید نهایی

۳. نظارت بر اجرای دستورالعمل های طرح تحول نظام سلامت در زمینه تجهیزات پزشکی مصرفی در مراکز آموزشی درمانی و بیمارستانهای دانشگاهی

۴. نظارت بر عملکرد مسئولین فنی تجهیزات پزشکی شاغل در مراکز آموزشی درمانی و بیمارستانها

۵. پیگیری ثبت نام توزیع کنندگان تجهیزات پزشکی مصرفی در سایت اداره کل تجهیزات پزشکی وزارت متبوع، بررسی و اعلام نواقص پرونده آنها و ارسال پرونده های تکمیل شده به اداره کل تجهیزات پزشکی جهت تایید نهایی توزیع کنندگان و درج نام آنها در سایت اداره کل تجهیزات

۶. بازدید از انبار توزیع کنندگان تجهیزات پزشکی مصرفی همرا با تکمیل چک لیست مربوطه و ارسال چک لیست تکمیل شده به اداره کل تجهیزات پزشکی وزارت متبوع

۷. ارتقاء سطح آموزش مسئولین فنی تجهیزات پزشکی شاغل در مراکز آموزشی درمانی و بیمارستانها

۸. پیگیری و پاسخگوئی کارشناسی به مشکلات مراکز آموزشی درمانی و بیمارستانها در خصوص تجهیزات پزشکی مصرفی با توجه به دستورالعمل های ابلاغی

۹. استعلام مشکلات مراکز آموزشی درمانی و بیمارستانها در خصوص تجهیزات پزشکی مصرفی  از اداره کل تجهیزات پزشکی وزارت متبوع و انعکاس پاسخ دریافتی به مراکز

۱۰. شرکت در همایش ها، سمینارها و دوره های آموزشی الزامی اداره کل تجهیزات پزشکی وزارت متبوع در خصوص تجهیزات پزشکی مصرفی

۱۱. بازدید GMPاز واحدهای تولیدکننده تجهیزات پزشکی بنا به درخواست اداره کل تجهیزات پزشکی وزارت متبوع

 ارتباط با ما

 

اصفهان، کیلومتر ۱۰ بزرگراه اصفهان-شیراز، انتهای خیابان ولیعصر (عج)، پردیس شماره ۲ دانشگاه علوم پزشکی، معاونت غذا و دارو

تلفن :  ۶۷ - ۳۶۵۴۷۹۶۰

دورنگار : ۳۶۵۴۷۹۹۳

کدپستی :۵۴۴۲۱-۸۱۷۹۱

 

لینک ارتباط با معاون غذا و دارو

ارتباط با روابط عمومی معاونت غذا و دارو