برگزاري اولين جلسه ستاد توزيع دارو در سال ۱۳۹۴

اولين جلسه ستاد توزيع دارو در سال ۱۳۹۴، روز سه شنبه مورخ ۲۶/۳/۹۴ راس ساعت ۸:۱۵ صبح در محل سالن اجتماعات معاونت غذا و دارو تشكيل گرديد. در اين جلسه كه با حضور مديران محترم شركتهاي توزيع دارو، معاونين محترم غذا و داروي قطب ها، نمايندگان سازمانهاي بيمه گر، نماينده انجمن داروسازان و مدير داروخانه هلال احمر تشكيل گرديد، معاون محترم غذا و دارو و مدير محترم نظارت بر دارو و مواد مخدر و كارشناسان مرتبط، به مسائل ذيل اشاره نمودند:

  1. نحوه بررسي پوشش جغرافيايي شركتهاي توزيع دارو
  2. مروري بر چك ليستهاي جديد ارزشيابي شركتهاي توزيع دارو
  3. بازخواني حد متعارف توزيع داروهاي مورد سوء مصرف
  4. مروري بر ضوابط نظارت بر توزيع دارو
  5. بررسي موضوع كمبودهاي دارويي

در پايان جلسه، شركتهاي برتر (سراسري و استاني) در سال ۹۳ معرفي و با اهداي لوح تقدير از ايشان تشكر بعمل آمد كه به ترتيب شركت بهستان پخش، دارو پخش و هجرت مقامهاي اول تا سوم بين شركتهاي سراسري و شركت استاني تعاوني داروسازان مقام اول را بين شركتهاي استاني كسب نمودند.

جلسه در ساعت ۱۱ صبح با ذكر صلوات بر حضرت محمد و آل محمد به پايان رسيد.

 ارتباط با ما

 

اصفهان، کیلومتر ۱۰ بزرگراه اصفهان-شیراز، انتهای خیابان ولیعصر (عج)، پردیس شماره ۲ دانشگاه علوم پزشکی، معاونت غذا و دارو

تلفن :  ۶۷ - ۳۶۵۴۷۹۶۰

دورنگار : ۳۶۵۴۷۹۹۳

کدپستی :۵۴۴۲۱-۸۱۷۹۱

 

لینک ارتباط با معاون غذا و دارو

ارتباط با روابط عمومی معاونت غذا و دارو