برگزاري دومين جلسه مسئولين فني شركتهاي پخش

دومين جلسه مسئولين فني شركتهاي پخش در تاريخ ۲۰/۳/۹۴ با حضور معاون محترم غذا و دارو و مدير محترم نظارت بر دارو و مواد مخدر در سالن اجتماعات اين معاونت تشكيل شد.

 

در اين جلسه آموزشي به مباحث اصول كلي GDP,GSP– تهيه نقشه دمايي – توضيح مدارك كاليبراسيون – مروري بر SMFو چك ليست جديد بازرسي پرداخته شد كه مطالب آموزشي مذكور متعاقبا در سايت معاونت، قسمت نظارت بر شركتهاي دارويي بارگذاري خواهد شد.

 

مشاهده فايل آموزشي SMF

 

مشاهده فايل آموزشي نقشه برداري دمايي و رطوبتي

 

مشاهده فايل آموزشي GDP

 

مشاهده فايل آموزشي GSP

 ارتباط با ما

 

اصفهان، کیلومتر ۱۰ بزرگراه اصفهان-شیراز، انتهای خیابان ولیعصر (عج)، پردیس شماره ۲ دانشگاه علوم پزشکی، معاونت غذا و دارو

تلفن :  ۶۷ - ۳۶۵۴۷۹۶۰

دورنگار : ۳۶۵۴۷۹۹۳

کدپستی :۵۴۴۲۱-۸۱۷۹۱

 

لینک ارتباط با معاون غذا و دارو

ارتباط با روابط عمومی معاونت غذا و دارو