ريكال شربت پيراستام

با توجه به نامه شماره ۹۵۷۲۶ سازمان غذا و دارو، به علت وجود جسم خارجي در فرآورده شربت پيراستام ۳۳.۳ درصد ۱۲۰ م ل شركت داروسازي كارخانجات داروپخش با شماره سري ساخت ۰۷۲، تاريخ توليد ۲۰۱۴/۰۹/۰۱ و تاريخ انقضاي ۲۰۱۷/۰۹/۰۱، جمع آوري محصول فوق با هماهنگي سازمان غذا و دارو و صاحبان كالا در حال انجام مي باشد.

 

مشاهده فرم جمع آوري دارو مورخ ۹۵/۰۱/۲۹

 ارتباط با ما

 

اصفهان، کیلومتر ۱۰ بزرگراه اصفهان-شیراز، انتهای خیابان ولیعصر (عج)، پردیس شماره ۲ دانشگاه علوم پزشکی، معاونت غذا و دارو

تلفن :  ۶۷ - ۳۶۵۴۷۹۶۰

دورنگار : ۳۶۵۴۷۹۹۳

کدپستی :۵۴۴۲۱-۸۱۷۹۱

 

لینک ارتباط با معاون غذا و دارو

ارتباط با روابط عمومی معاونت غذا و دارو