ريكال فرآورده سديم كلرايد تزريقي

با توجه به شکایت ثبت شده به شماره ۶۶۵/۵۳۳۳ مورخ ۹۵/۱/۲۳ مبنی بر وجود ذرات سیاه رنگ خارجی داخل محلول قابل تزریق سدیم کلراید ۰.۹ درصد ۲۵۰ میلی لیتری ساخت آن شرکت به شماره سری ساخت ۹۴۰۹۲۴۳B و تاریخ انقضای ۲۰۱۸/۱۲، دستور جمع آوري محصول فوق از سوي سازمان غذا و دارو صادر گرديده است.

 

مشاهده نامه شماره ۶۶۵/۱۱۲۶۲ مورخ ۱۳۹۵/۰۲/۰۵ سازمان غذا و دارو

 ارتباط با ما

 

اصفهان، کیلومتر ۱۰ بزرگراه اصفهان-شیراز، انتهای خیابان ولیعصر (عج)، پردیس شماره ۲ دانشگاه علوم پزشکی، معاونت غذا و دارو

تلفن :  ۶۷ - ۳۶۵۴۷۹۶۰

دورنگار : ۳۶۵۴۷۹۹۳

کدپستی :۵۴۴۲۱-۸۱۷۹۱

 

لینک ارتباط با معاون غذا و دارو

ارتباط با روابط عمومی معاونت غذا و دارو