ريكال ويال پني سيلين

با توجه به نامه شماره ۶۶۵/۱۳۳۶۹ مورخ ۹۵/۲/۸ شركت داروسازي جابرابن حيان ويال پني سيلين ۱۲۰۰۰۰۰ واحدي (پن ال آ) ساخت آن شركت به شماره سري ساخت ۴M1404 تاريخ توليد ۲۰۱۶/۳ و تاريخ انقضاي ۲۰۱۹/۳، غير قابل استفاده مي باشد.لذا دستور جمع آوري سري ساخت فوق از مراكز درماني و داروخانه هاي تحت پوشش معاونت هاي غذا وداروي كل كشور و نيز جلوگيري از توزيع و فروش آن، از سوي سازمان غذا و دارو صادر گرديده است.

 

مشاهده نامه شماره ۶۶۵/۱۴۸۹۰ مورخ ۱۳۹۵/۰۲/۱۳ سازمان غذا و دارو

 ارتباط با ما

 

اصفهان، کیلومتر ۱۰ بزرگراه اصفهان-شیراز، انتهای خیابان ولیعصر (عج)، پردیس شماره ۲ دانشگاه علوم پزشکی، معاونت غذا و دارو

تلفن :  ۶۷ - ۳۶۵۴۷۹۶۰

دورنگار : ۳۶۵۴۷۹۹۳

کدپستی :۵۴۴۲۱-۸۱۷۹۱

 

لینک ارتباط با معاون غذا و دارو

ارتباط با روابط عمومی معاونت غذا و دارو