ریکال فرآورده caltrex calcium 500

با توجه به نامه هاي شماره ۶۸۵/۳۳۸۱۰/د مورخ ۹۴/۷/۲۲ و ۶۸۵/۷۱۲۱/د مورخ ۹۵/۱/۳۰ مركز آزمايشگاه هاي مرجع كنترل غذا و دارو به اطلاع مي رساند، نمونه قرص Caltrex Calcium 500 به شماره سري ساخت ۵۰۹۷۴۸ و ۴۱۰۵۴۵ توليد كارخانه International agencies كشور آمريكا كه به صورت ادواري نمونه برداري گرديده توسط آزمايشگاه كنترل غذا و دارو  مورد بررسي و آزمايش قرار گرفت و با توجه به آزمايشات انجام شده از نظر زمان باز شدن و سختي غير قابل قبول مي باشد. لذا دستور ريكال فرآورده با سري ساخت هاي فوق از سوي سازمان غذا و دارو صادر گرديده است.

 

مشاهده نامه شماره ۶۶۵/۱۶۷۵۵ مورخ ۱۳۹۵/۰۲/۱۵ سازمان غذا و دارو

 ارتباط با ما

 

اصفهان، کیلومتر ۱۰ بزرگراه اصفهان-شیراز، انتهای خیابان ولیعصر (عج)، پردیس شماره ۲ دانشگاه علوم پزشکی، معاونت غذا و دارو

تلفن :  ۶۷ - ۳۶۵۴۷۹۶۰

دورنگار : ۳۶۵۴۷۹۹۳

کدپستی :۵۴۴۲۱-۸۱۷۹۱

 

لینک ارتباط با معاون غذا و دارو

ارتباط با روابط عمومی معاونت غذا و دارو