برگزاری پنجمین کمیته فنی دارو و تجهیزات پزشکی ۹۷/۱۲/۹

پنجمین کمیته فنی دارو و تجهیزات پزشکی در تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۹ با حضور معاون محترم غذا و دارو، برخی از روسا و مدیران مراکز درمانی، مدیر محترم دارو و مدیرمحترم تجهیزات پزشکی در معاونت غذا و دارو برگزار گردید.
دراین جلسه درخصوص تامین منابع، تعامل با شرکت های پخش جهت جذب سهمیه های دارویی و چالش های پیش رو در خصوص فرآیند نیازسنجی و اعلام کمبود تجهیزات پزشکی مصرفی مراکز درمانی بحث و تبادل نظر گردید.همچنین روسا و مدیران مراکز درمانی به بیان وضعیت و دغدغه های حوزه دارو و تجهیزات پزشکی مصرفی در مراکز درمانی پرداختند.
 

 ارتباط با ما

 

اصفهان، کیلومتر ۱۰ بزرگراه اصفهان-شیراز، انتهای خیابان ولیعصر (عج)، پردیس شماره ۲ دانشگاه علوم پزشکی، معاونت غذا و دارو

تلفن :  ۶۷ - ۳۶۵۴۷۹۶۰

دورنگار : ۳۶۵۴۷۹۹۳

کدپستی :۵۴۴۲۱-۸۱۷۹۱

 

لینک ارتباط با معاون غذا و دارو

ارتباط با روابط عمومی معاونت غذا و دارو