برگزاری جلسه ستاد توزیع منطقه هفت ۹۷/۱۲/۱۸

جلسه ستاد توزیع دارو در منطقه هفت آمایش کشوری با حضور ۵۰ تن از مدیران شعب و مدیران شرکتهای پخش استانی ، نمایندگان دانشگاه های علوم پزشکی منطقه و سایر اعضاء تشکیل و ضمن تبیین سیاست های توزیع دارو برای سال ۱۳۹۸ ، بررسی تعاملات بین معاونت های غذا و دارو و انجمن صنعت پخش و ارائه گزارش ارزشیابی شرکتهای پخش در سال ۹۷، از شرکتهای برتر در سال ۱۳۹۷ به شرح ذیل با اهدای لوح تقدیر قدردانی گردید:
۱- رتبه اول ارزشیابی در سال ۹۷ : شرکتهای توزیع داروپخش و هجرت
۲- رتبه دوم ارزشیابی در سال ۹۷ : شرکتهای سها هلال و فردوس 
۳- رتبه سوم ارزشیابی در سال ۹۷: شرکت پوراپخش
۴- شرکت برتر استانی ۹۷: عارف دارو قائم 
۵- بیشترین پیشرفت در ارتفاء امتیاز ارزشیابی در سال ۹۷: شرکت فراپخش دماوند 
۶- شرکتهای برتر در همکاری با واحد تامین و توزیع دارو : بهستان پخش – دارو بهداشت آسیا – رازی 
۷- مسئولین فنی برتر در سال ۹۷ : دکتر شاپور گزین زاده، دکتر زهرا مدنی و دکتر ناصح غفوری 
 

 ارتباط با ما

 

اصفهان، کیلومتر ۱۰ بزرگراه اصفهان-شیراز، انتهای خیابان ولیعصر (عج)، پردیس شماره ۲ دانشگاه علوم پزشکی، معاونت غذا و دارو

تلفن :  ۶۷ - ۳۶۵۴۷۹۶۰

دورنگار : ۳۶۵۴۷۹۹۳

کدپستی :۵۴۴۲۱-۸۱۷۹۱

 

لینک ارتباط با معاون غذا و دارو

ارتباط با روابط عمومی معاونت غذا و دارو