گزارش غربالگری فشار خون در معاونت غذا و دارو (ویژه مراجعین) ۹۸/۰۳/۲۷

با توجه به طرح بسیج ملی فشارخون و اعلام آمادگی معاونت غذا و دارو در این طرح روز چهارشنبه ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ پزشکان و کارشناسان این معاونت اقدام به اندازه گیری و ثبت فشارخون مراجعین نمودند .در این پایش فشار خون نزدیک به ۲۵ نفر از مراجعین اندازه گیری و در سامانه ثبت اطلاعات بیماران ثبت گردید. همچنین در خصوص تنظیم و کنترل فشار خون به مراجعین نکات آموزشی داده شد.

 ارتباط با ما

 

اصفهان، کیلومتر ۱۰ بزرگراه اصفهان-شیراز، انتهای خیابان ولیعصر (عج)، پردیس شماره ۲ دانشگاه علوم پزشکی، معاونت غذا و دارو

تلفن :  ۶۷ - ۳۶۵۴۷۹۶۰

دورنگار : ۳۶۵۴۷۹۹۳

کدپستی :۵۴۴۲۱-۸۱۷۹۱

 

لینک ارتباط با معاون غذا و دارو

ارتباط با روابط عمومی معاونت غذا و دارو