برگزاری کلاس آموزشی آشنایی با اصول بیمه گری و ضوابط انبارش تجهیزات پزشکی مصرفی در مراکز درمانی ۹۸/۹/۳۰

کلاس آموزشی مورد استفاده در مراکز درمانی ویژه مسئولین فنی تجهیزات پزشکی در تاریخ ۹۸/۹/۳۰ از ساعت ۸ الی ۱۴ توسط مدیریت نظارت و ارزیابی تجهیزات پزشکی معاونت غذا دارو در محل معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی اصفهان برگزار گردید.

در این جلسه آموزشی مزایای انبارداری علمی و استاندارد، فرآیندهای انبارداری و سیستم اطلاعاتی انبار، اصول و روشهای طبقه بندی و کد گذاری کالا در انبار، اصول و روشهای چیدمان و جانمایی انبارها، اصول و پارامترهای مهم در چیدمان کالا در انبار، نحوه استفاده از علائم دیداری در انبار، نحوه ثبت قیمت تجهیزات پزشکی در HIS و صورتحساب بیماران، نحوه رسیدگی اسناد و صورتحساب بیماران براساس تعهدات سازمانهای طرف قرارداد و مدیریت کالا و آشنایی با خدمات نظام نوین مالی ارائه گردید.

 ارتباط با ما

 

اصفهان، کیلومتر ۱۰ بزرگراه اصفهان-شیراز، انتهای خیابان ولیعصر (عج)، پردیس شماره ۲ دانشگاه علوم پزشکی، معاونت غذا و دارو

تلفن :  ۶۷ - ۳۶۵۴۷۹۶۰

دورنگار : ۳۶۵۴۷۹۹۳

کدپستی :۵۴۴۲۱-۸۱۷۹۱

 

لینک ارتباط با معاون غذا و دارو

ارتباط با روابط عمومی معاونت غذا و دارو