برگزاری جلسه کمیته پیشنهادات در معاونت غذا و دارو

در روز ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ جلسه کمیته پیشنهادات با حضور رئیس و کارشناس محترم گروه سیستم‌ها، روش‌ها و تحول اداری مدیریت توسعه سازمان و تحول اداری معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشگاه علوم پزشکی اصفهان و مدیران و داوران تخصصی معاونت غذا و دارو و در سالن کنفرانس معاونت غذا و دارو برگزار گردید. در این جلسه، در خصوص پیشنهادات قابل ارایه در سومین جشنواره مدیریت دانش  دانشگاه بحث و تبادل نظر صورت گرفت و تصمیمات مقتضی اخذ گردید. 

 ارتباط با ما

 

اصفهان، کیلومتر ۱۰ بزرگراه اصفهان-شیراز، انتهای خیابان ولیعصر (عج)، پردیس شماره ۲ دانشگاه علوم پزشکی، معاونت غذا و دارو

تلفن :  ۶۷ - ۳۶۵۴۷۹۶۰

دورنگار : ۳۶۵۴۷۹۹۳

کدپستی :۵۴۴۲۱-۸۱۷۹۱

 

لینک ارتباط با معاون غذا و دارو

ارتباط با روابط عمومی معاونت غذا و دارو