بازدید دکتر رضایتمند معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه

دکتر رضایتمند معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه با همراهی دکتر اصلانی، دکتر کلیدری، مهندس تبعیدیان، مهندس بکرانی روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۹/۵/۵ از مجموعه انبارهای معاونت غذا و دارو، واقع در پردیس شماره ۲  بازدید به عمل آوردند.

 ارتباط با ما

 

اصفهان، کیلومتر ۱۰ بزرگراه اصفهان-شیراز، انتهای خیابان ولیعصر (عج)، پردیس شماره ۲ دانشگاه علوم پزشکی، معاونت غذا و دارو

تلفن :  ۶۷ - ۳۶۵۴۷۹۶۰

دورنگار : ۳۶۵۴۷۹۹۳

کدپستی :۵۴۴۲۱-۸۱۷۹۱

 

لینک ارتباط با معاون غذا و دارو

ارتباط با روابط عمومی معاونت غذا و دارو