برگزاری جلسه بررسی صدور پروانه ساخت، مسئول فنی و ابطال پروانه ساخت

در تاریخ ۹۹/۱۰/۱۸ جلسه کمیته فنی و قانونی صدور پروانه های بهداشتی کارخانه ها و کارگاه های مشمول قانون مواد خوراکی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی به ریاست دکتر اصلانی معاون غذا و دارو و با حضور اعضاء محترم هیئت علمی، مهندس مرجان هادیان مدیریت نظارت بر مواد غذایی آرایشی و بهداشتی، مهندس الهام جهانمرد مدیریت آزمایشگاه کنترل غذا و دارو، نماینده انجمن مسئولین فنی ، نماینده صنعت و کارشناسان مطلع مدیریت نظارت بر مواد غذایی، آرایشی و بهداشتی تشکیل شد. 
در این جلسه ۱۱ فقره پروانه بهره برداری و ۴۱ فقره پروانه ساخت و ۱ فقره پروانه احداث و ۱ فقره پروانه مسئول فنی بحث و بررسی قرار گرفت و در مورد آنها تصمیمات مقتضی اتخاذ شد.
 

 ارتباط با ما

 

اصفهان، کیلومتر ۱۰ بزرگراه اصفهان-شیراز، انتهای خیابان ولیعصر (عج)، پردیس شماره ۲ دانشگاه علوم پزشکی، معاونت غذا و دارو

تلفن :  ۶۷ - ۳۶۵۴۷۹۶۰

دورنگار : ۳۶۵۴۷۹۹۳

کدپستی :۵۴۴۲۱-۸۱۷۹۱

 

لینک ارتباط با معاون غذا و دارو

ارتباط با روابط عمومی معاونت غذا و دارو