دارو و مواد مخدر

آئين نامه ها، ضوابط، بخشنامه ها و دستورالعمل ها           مناطق موردنیازجهت تاسیس داروخانه در استان اصفهان

فرمها و چک لیست ها                                              

ليستها     

فلوچارتها و فرآيندها   

قراردادها                                            

مدارك لازم جهت صدور پروانه ها                                           

مطالب آموزشي  

فرآورده های غیرمجاز دارو و تجهیزات

 

                                                          

 

                          

 

                          

 

                         

 

                        

 

 

 

 

 

 

 ارتباط با ما

 

اصفهان، کیلومتر ۱۰ بزرگراه اصفهان-شیراز، انتهای خیابان ولیعصر (عج)، پردیس شماره ۲ دانشگاه علوم پزشکی، معاونت غذا و دارو

تلفن :  ۶۷ - ۳۶۵۴۷۹۶۰

دورنگار : ۳۶۵۴۷۹۹۳

کدپستی :۵۴۴۲۱-۸۱۷۹۱

 

لینک ارتباط با معاون غذا و دارو

ارتباط با روابط عمومی معاونت غذا و دارو