فرآورده های غیرمجاز دارو و تجهیزات

جمع آوری محصولات ضد شپش غیر مجاز

مشاهده نامه شماره ...

درخصوص ژل های تزریقی زیر پوستی غیر مجاز

مشاهده نامه شماره ۶۶۵/۸۸۵۳۲ مورخ ۹۷/۹/۲۸ سازمان غذا و دارو درخصوص ژل های ...

جمع آوری کپسول اکوفان با شماره بچ E270A2

مشاهده نامه شماره ۶۶۵/۷۴۳۱۸ مورخ ۹۷/۸/۱۳ سازمان غذا و دارو درخصوص دستور جمع آوری کپسول اکوفان با ...

صفحه‌ها

اشتراک در فرآورده های غیرمجاز دارو و تجهیزات

 ارتباط با ما

 

اصفهان، کیلومتر ۱۰ بزرگراه اصفهان-شیراز، انتهای خیابان ولیعصر (عج)، پردیس شماره ۲ دانشگاه علوم پزشکی، معاونت غذا و دارو

تلفن :  ۶۷ - ۳۶۵۴۷۹۶۰

دورنگار : ۳۶۵۴۷۹۹۳

کدپستی :۵۴۴۲۱-۸۱۷۹۱

 

لینک ارتباط با معاون غذا و دارو

ارتباط با روابط عمومی معاونت غذا و دارو