امتیازبندی متقاضیان تاسیس داروخانه (سال ۱۳۹۷)

- بهارستان                        - درچه                                   - نطنز

- اصفهان                         - فولادشهر                              - شاهین شهر

- قهدریجان                       - گلپایگان                               - شهر ابریشم

- گرگاب                         - خمینی شهر                            - شهرضا

 

مقتضی است هرگونه اعتراض به امتیازبندی انجام شده در محل های مورد تقاضا حداکثر تا تاریخ ۱۳۹۸/۰۴/۱۰ جهت رسیدگی به این معاونت ارائه داده شود. لازم به ذکر است اعتراض هایی که بعد از تاریخ مذکور به این معاونت ارائه گردد قابل پیگیری نخواهد بود.

 

 

 ارتباط با ما

 

اصفهان، کیلومتر ۱۰ بزرگراه اصفهان-شیراز، انتهای خیابان ولیعصر (عج)، پردیس شماره ۲ دانشگاه علوم پزشکی، معاونت غذا و دارو

تلفن :  ۶۷ - ۳۶۵۴۷۹۶۰

دورنگار : ۳۶۵۴۷۹۹۳

کدپستی :۵۴۴۲۱-۸۱۷۹۱

 

لینک ارتباط با معاون غذا و دارو

ارتباط با روابط عمومی معاونت غذا و دارو