فرم ها

 

رديف عنوان فرم رديف عنوان فرم
۱

گزارش شاخص هاي نسخ تجويزي پزشك

(رتبه بندي )

۲۱ فرم ثبت مشخصات موارد مسموميت
۲ پيگيري نتايج نمونه برداري از سطح عرضه ۲۲ گزارش پزشک
۳ تقلبات ۲۳ گزارش پزشکان به تفکیک رشته تخصصی
۴ ثبت اطلاعات داروها و سموم ۲۴ گزارش تجویز گروه های دارویی مختلف
۵ ثبت اطلاعات مسمومین ۲۵ گزارش شاخص هاي داروئي  نسخ تجويز شده پزشك
۶ ثبت شکایات و اطلاع رسانی ۲۶ گزارش شاخص هاي نسخ تجويزي پزشك
۷ فرم ثبت شكايات (ارگان ها) ۲۷ گزارش فصلی
۸ فرم ثبت شكايات (شاكي خصوصي) ۲۸ گزارش ماهانه  اعلام شکایت شبکه
۹  فرم ثبت شكايات نمونه محصولات (ارگان ها) ۲۹ گزارش ماهانه شکایت
۱۰ ثبت شكايات نمونه محصولات شبکه ها (شاكي خصوصي)  ۳۰ گزارش ماهيانه واحد اطلاع رساني و كمبودهاي دارويي
۱۱

فرم ثبت شكايات نمونه محصولات (شاكي خصوصي)

۳۱ گزارش مركز اطلاع رساني علمي داروها و سموم
۱۲ ثبت و اعلام شكايات (PMS) ۳۲ گزارش هفتگي واحد كمبودهاي دارويي
۱۳ فرم ثبت و اعلام شكايات به اداره کل ۳۳ فرم مخصوص داروخانه جهت بيماران مصرف   كننده هورمون رشد
۱۴ ثبت و اعلام شكايات به استان مربوطه (چند محصول مربوط به یک استان) ۳۴ مشخصات فرد تماس گيرنده سن و جنس
۱۵ ثبت و اعلام شكايات بین دانشگاهی ۳۵ مشخصات مركز اطلاعات دارويي و سموم
۱۶ ثبت و اعلام شكايات بین دانشگاهی(چند شکایت از یک محصول) ۳۶  منابع پاسخگوئي –ساعات تماس و نوع مسموميت
۱۷ ثبت و اعلام شكايات بین شبکه ای ۳۷ نوع اطلاعات درخواستي
۱۸ ثبت و اعلام شكايات شبکه ها ۳۸ فرم زرد
۱۹ ثبت و بررسي عوارض ناخواسته داروها ۳۹  
۲۰ دسته بندي داروها وسموم مورد سوال ۴۰  

 ارتباط با ما

 

اصفهان، کیلومتر ۱۰ بزرگراه اصفهان-شیراز، انتهای خیابان ولیعصر (عج)، پردیس شماره ۲ دانشگاه علوم پزشکی، معاونت غذا و دارو

تلفن :  ۶۷ - ۳۶۵۴۷۹۶۰

دورنگار : ۳۶۵۴۷۹۹۳

کدپستی :۵۴۴۲۱-۸۱۷۹۱

 

لینک ارتباط با معاون غذا و دارو

ارتباط با روابط عمومی معاونت غذا و دارو