فرصتهاي شغلي

-  ثبت نام اینترنتی مسئولین فنی متقاضی کار و داروخانه های متقاضی مسئول فنی ازطریق  سایت معاونت غذا و دارو اجرا می گردد.

 

- معاونت غذا ودارو مسئولیتی در قبال اطلاعات وارده نداشته و ورود این اطلاعات فقط جهت اطلاع سایر همکاران می باشد .

 

 

                                                                              

 ارتباط با ما

 

اصفهان، کیلومتر ۱۰ بزرگراه اصفهان-شیراز، انتهای خیابان ولیعصر (عج)، پردیس شماره ۲ دانشگاه علوم پزشکی، معاونت غذا و دارو

تلفن :  ۶۷ - ۳۶۵۴۷۹۶۰

دورنگار : ۳۶۵۴۷۹۹۳

کدپستی :۵۴۴۲۱-۸۱۷۹۱

 

لینک ارتباط با معاون غذا و دارو

ارتباط با روابط عمومی معاونت غذا و دارو