بيمارستانها

آئين نامه ها، ضوابط، بخشنامه ها و دستورالعمل ها                           ليستها

فرمها                                                                                                  فلوچارتها و فرآيندها

قراردادها                                                                                   اطلاعيه هاي واگذاري به بخش خصوصي

طرح تحول نظام سلامت                                                              

استاندارد داروخانه هاي بيمارستاني                                           

 ارتباط با ما

 

اصفهان، کیلومتر ۱۰ بزرگراه اصفهان-شیراز، انتهای خیابان ولیعصر (عج)، پردیس شماره ۲ دانشگاه علوم پزشکی، معاونت غذا و دارو

تلفن :  ۶۷ - ۳۶۵۴۷۹۶۰

دورنگار : ۳۶۵۴۷۹۹۳

کدپستی :۵۴۴۲۱-۸۱۷۹۱

 

لینک ارتباط با معاون غذا و دارو

ارتباط با روابط عمومی معاونت غذا و دارو