معرفي واحد

·         معرفی کمیته:

 کمیته تجویز و مصرف منطقی دارو بخشی از واحد تحقیق و توسعه معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی اصفهان می باشد که وظیفه آن ارتقا فرهنگ تجویز دارو توسط تیم درمانگر و ارتقا فرهنگ مصرف دارو توسط عموم مردم می باشد. فعالیت این کمیته از سال ۱۳۷۳ شروع گردیده و تا سال ۱۳۸۱ به طور موثر در جهت تحقق اهداف فوق الذکر فعالیت نمود که بهبود شاخص های تجویز دارو در استان اصفهان نشانگر موثر بودن فعالیت های این کمیته می باشد. بعد از چند سال وقفه مجددا این کمیته از سال ۱۳۸۵ فعال گردید.

·         اهم فعالیت های کمیته: 

-          اخذ و پردازش اطلاعات نسخ پزشکان

-          ارسال گزارشات تحلیل شده شاخص های داروئی پزشکان

-          برگزاری سمینارهای فصلی بازآموزی تجویز منطقی دارو

-          برگزاری جلسات بازآموزی های ادواری چهره به چهره تجویز منطقی دارو

-          انجام طرح های پژوهش به منظور یافتن راهکارهای مداخله ای

-          ارتقا فرهنگ و آگاهی عمومی جامعه نسبت به مصرف منطقی دارو از طریق رسانه های جمعی، مدارس، شهرداری ها و چاپ پوستر، پمفلت و متون آموزشی.

 

·         گزارشات ارسالی پزشکان

گزارشات ارسالی پزشکان حاوی اطلاعات زیادی در مورد شاخص های داروئی هر پزشک که با شاخص های داروئی پزشکان هم تخصص وکلیه پزشکان استان اصفهان مقایسه گردیده است می باشد.مهمترین شاخص های داروئی هر گزارش شامل : میانگین اقلام تجویزی- درصد بیماران دریافت کننده داروهای تزریقی، آنتی بیوتیک ها و کورتیکو استروئیدها می باشد.

همچنین ده داروی تجویز شده از فارماکوپه هر پزشک (مقایسه شده با ده داروی اول تجویز شده از فارماکوپه همان تخصص) نیز در گزارشات وجود دارد. قبل از ارسال، گزارشات پزشکان تحلیل گردیده است و با توجه به آمار شاخص های داروئی هر گزارش ،به رتبه های A+، A -،B+، B -، C+، C -، D+، D- تقسیم بندی می گردد.

نمونه گزارش ارسالی پزشکان

 

·         کمیته علمی - تخصصی

کمیته علمی تخصصی یکی از مهمترین بخش های کمیته تجویز و مصرف منطقی دارو می باشد. این کمیته اکثرا به صورت هفتگی تشکیل گردیده و در طی آن شاخص های داروئی و اصل نسخ تجویزی پزشکان مدعو بررسی می شود. جلسات با حضور اساتید دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در رشته های داخلی، عفونی، اطفال، فارماکولوژی و نمایندگان معاونت درمان و سازمان های بیمه گر تشکیل می گردد.

آموزش های انجام گرفته به صورت کاملا دقیق و با تمرکز بر روی بیماران ویزیت شده توسط پزشکان مدعو می باشد و قریب به اتفاق پزشکان مذکور از نحوه آموزش اعلام رضایت نموده اند.

 ارتباط با ما

 

اصفهان، کیلومتر ۱۰ بزرگراه اصفهان-شیراز، انتهای خیابان ولیعصر (عج)، پردیس شماره ۲ دانشگاه علوم پزشکی، معاونت غذا و دارو

تلفن :  ۶۷ - ۳۶۵۴۷۹۶۰

دورنگار : ۳۶۵۴۷۹۹۳

کدپستی :۵۴۴۲۱-۸۱۷۹۱

 

لینک ارتباط با معاون غذا و دارو

ارتباط با روابط عمومی معاونت غذا و دارو