راهنمای who جهت مصرف منطقی داروها

امروزه يكي از مشكلات بزرگ سيستم هاي سلامت دنيا ، استفاده غير منطقي از داروها مي باشد. سازمان جهاني بهداشت برآورد مي كند كه

بيش از نيمي از تمامي داروهايي كه تجويز مي شوند و يا توزيع و فروخته مي شوند موردنياز نبوده اند و نيمي از همه بيماران با وجودي كه دارو درماني در آنها بطور صحيحي صورت مي گيرد اما با شكست درماني مواجه مي شوند. علاوه بر مصرف زياد دارو ، مصرف كم و اشتباه داروها نيز سبب اتلاف منابع و خطرات بزرگي در نظام سلامت مي گردند. برخي مثال هاي استفاده غير منطقي داروها شامل اين موارد مي باشند : استفاده از چند نوع دارو در يك بيمار (پلي فارماسي) بدون توجيه علمي ، استفاده نامناسب از آنتي بيوتيكها در عفونت هاي غيرباكتريايي ، استفاده بي رويه از شكل تزريقي داروها زمانيكه شكل خوراكي آنها مناسبتر است ، تجويزي كه مطابق با استانداردهاي درماني نباشد و خوددرماني .

  ۱۲ نكته كليدي ذيل توسط WHO ، جهت ارتقاء بيشتر مصرف منطقي داروها ارائه شده است :

  ۱) تاسيس يك مركز ملي منسجم جهت هماهنگي سياست هاي دارويي

  ۲) استفاده از راهنماهاي استاندارد درماني

  ۳) استفاده از ليست داروهاي ضروري

  ۴) تشكيل كميته هاي درمان و دارو در كليه بيمارستانها

  ۵) گنجاندن آموزش فارماكوتراپي در برنامه آموزشي دانشجويان پزشكي

  ۶) انجام برنامه هاي آموزش مداوم بعنوان يك التزام

  ۷) نظارت ، بازرسي و ارائه نتايج

  ۸) استفاده از اطلاعات ويژه هر دارو

  ۹) آموزش عامه درخصوص مصرف صحيح داروها

  ۱۰) استفاده از مقررات و آيين نامه هاي قابل اجرا و مناسب

  ۱۱) اجتناب از انگيزه هاي مالي منحرف كننده

  ۱۲) كافي بودن هزينه دولت به منظور اطمينان از دسترسي به داروها و نيروي لازم

 ارتباط با ما

 

اصفهان، کیلومتر ۱۰ بزرگراه اصفهان-شیراز، انتهای خیابان ولیعصر (عج)، پردیس شماره ۲ دانشگاه علوم پزشکی، معاونت غذا و دارو

تلفن :  ۶۷ - ۳۶۵۴۷۹۶۰

دورنگار : ۳۶۵۴۷۹۹۳

کدپستی :۵۴۴۲۱-۸۱۷۹۱

 

لینک ارتباط با معاون غذا و دارو

ارتباط با روابط عمومی معاونت غذا و دارو