صدور پروانه ها و امتيازبندي

 

آئين نامه ها، ضوابط، بخشنامه ها و دستورالعمل ها                              ليستها

فرمها                                                                                                 فلوچارتها و فرآيندها

مدارك لازم جهت صدور پروانه ها                                                           مناطق مورد نياز جهت تاسيس داروخانه

 ارتباط با ما

 

اصفهان، کیلومتر ۱۰ بزرگراه اصفهان-شیراز، انتهای خیابان ولیعصر (عج)، پردیس شماره ۲ دانشگاه علوم پزشکی، معاونت غذا و دارو

تلفن :  ۶۷ - ۳۶۵۴۷۹۶۰

دورنگار : ۳۶۵۴۷۹۹۳

کدپستی :۵۴۴۲۱-۸۱۷۹۱

 

لینک ارتباط با معاون غذا و دارو

ارتباط با روابط عمومی معاونت غذا و دارو