ريكال فرآورده هاي دارويي

ریکال قرص اریترومایسین ۲۰۰ فارابی

مشاهده نامه شماره ...

جمع آوری ویال های سفازولین لقمان

مشاهده نامه شماره ...

ریکال کرم موضعی کلوبتازول ۵ درصد -شرکت داروسازی گیلارانکو

مشاهده نامه شماره ۶۶۵/۸۲۸۱۵ مورخ ۹۷/۹/۱۲ سازمان غذا و دارو در خصوص کرم موضعی ...

جمع آوری محصول غیرمجاز SANiCOL

مشاهده نامه شماره ۶۶۵/۶۰۳۳۳ مورخ ۹۷/۷/۴ سازمان غذا و دارو درخصوص جمع آوری محلول ضدعفونی کننده الکلی با نام تجاری ...

ريكال فرآورده Ostivone Rx Bone

با توجه به نامه هاي شماره ۶۸۵/۱۱۸۵۸/د مورخ ۹۵/۲/۱۳ و ۶۸۵/۱۹۶۷۷/د مورخ ۹۴/۶/۸ و ۶۸۵/۶۶۱۸۵/د مورخ ۹۴/۱۱/۶ مركز آزمايشگاه هاي مرجع كنترل غذا و دارو به اطلاع مي رساند، نمونه فرآورده Ostivone Rx Bone به شماره سري ...

صفحه‌ها

اشتراک در ريكال فرآورده هاي دارويي

 ارتباط با ما

 

اصفهان، کیلومتر ۱۰ بزرگراه اصفهان-شیراز، انتهای خیابان ولیعصر (عج)، پردیس شماره ۲ دانشگاه علوم پزشکی، معاونت غذا و دارو

تلفن :  ۶۷ - ۳۶۵۴۷۹۶۰

دورنگار : ۳۶۵۴۷۹۹۳

کدپستی :۵۴۴۲۱-۸۱۷۹۱

 

لینک ارتباط با معاون غذا و دارو

ارتباط با روابط عمومی معاونت غذا و دارو