ریکال فرآورده های تجهیزات پزشکی

فراخوان تجهیزات پزشکی (Recall) - کیت Estradiol

مشاهده نامه شماره ...

فراخوان تجهیزات پزشکی (نخ بخیه)

مشاهده نامه شماره ۶۶۴/۷۰۹۹ مورخ ۹۷/۴/۱۰ سازمان غذا و دارو درخصوص فراخوان ...

فراخوان تجهیزات پزشکی (دستگاه پمپ سرنگ)

مشاهده نامه شماره ۶۶۴/۷۰۹۸ مورخ ۹۷/۴/۱۰ سازمان غذا و دارو درخصوص فراخوان ....

اعلام تجهیزات پزشکی فاقد مجوز (اسید اچ)

مشاهده نامه شماره ۶۶۴/۶۹۹۱ مورخ ۹۷/۴/۹ سازمان غذا و دارو درخصوص ....

اشتراک در ریکال فرآورده های تجهیزات پزشکی

 ارتباط با ما

 

اصفهان، کیلومتر ۱۰ بزرگراه اصفهان-شیراز، انتهای خیابان ولیعصر (عج)، پردیس شماره ۲ دانشگاه علوم پزشکی، معاونت غذا و دارو

تلفن :  ۶۷ - ۳۶۵۴۷۹۶۰

دورنگار : ۳۶۵۴۷۹۹۳

کدپستی :۵۴۴۲۱-۸۱۷۹۱

 

لینک ارتباط با معاون غذا و دارو

ارتباط با روابط عمومی معاونت غذا و دارو