راهنمای مشمولین خدمت پزشکان و پیراپزشکان

اعلام نیاز فوری ۱۳۹۹:

بدینوسیله اعلام نیاز فوری مشمولین خدمت پزشکان و پیراپزشکان رشته داروسازی به شرح ذیل اعلام می گردد:

۱. بیمارستان شهید رجایی فریدن

۲. بیمارستان فاطمیه بادرود

۳. شبکه بهداشت و درمان شهرستان دهاقان

۴. بیمارستان خاتم الانبیاء نطنز

۵. بیمارستان شهید بهشتی اردستان

۶. بیمارستان امام حسین گلپایگان

۷. بیمارستان بهنیا تیران

ضمنا معرفی از بین افراد ثبت نام شده در سامانه براساس امتیاز مکتسبه و اولویت اول انتخابی افراد اقدام می گردد.

راهنمای بکارگیری نیروی طرح

 

اعلام نیاز فصل تابستان ۱۳۹۹:

بدینوسیله اعلام نیاز فصل تابستان مشمولین خدمت پزشکان و پیراپزشکان رشته داروسازی به شرح ذیل اعلام می گردد:

۱. بیمارستان شهدای دهاقان

۲. شبکه دهاقان

۳. شبکه نجف آباد

۴. شبکه برخوار

۵. بیمارستان خاتم الانبیاء نطنز

۶. شبکه خوروبیابانک

۷. مرکز بهداشت شماره یک

ضمنا معرفی از بین افراد ثبت نام شده در سامانه براساس امتیاز مکتسبه و اولویت اول انتخابی افراد اقدام می گردد.

راهنمای بکارگیری نیروی طرح

 

اعلام نیاز فصل بهار:

بدینوسیله اعلام نیاز مرحله اول فصل بهار مشمولین خدمت پزشکان و پیراپزشکان رشته داروسازی به شرح ذیل اعلام می گردد:

۱. بیمارستان کاشانی

۲. بیمارستان گلدیس شاهین شهر

۳. بیمارستان منظریه خمینی شهر

۴. شبکه فریدن

۵. شبکه چادگان

۶. بیمارستان آفتاب هشتم خور

۷. مرکز بهداشت شماره یک اصفهان

ضمنا معرفی از بین افراد ثبت نام شده در سامانه براساس امتیاز مکتسبه و اولویت اول انتخابی افراد اقدام می گردد.

راهنمای بکارگیری نیروی طرح

 

 ارتباط با ما

 

اصفهان، کیلومتر ۱۰ بزرگراه اصفهان-شیراز، انتهای خیابان ولیعصر (عج)، پردیس شماره ۲ دانشگاه علوم پزشکی، معاونت غذا و دارو

تلفن :  ۶۷ - ۳۶۵۴۷۹۶۰

دورنگار : ۳۶۵۴۷۹۹۳

کدپستی :۵۴۴۲۱-۸۱۷۹۱

 

لینک ارتباط با معاون غذا و دارو

ارتباط با روابط عمومی معاونت غذا و دارو