شرح وظايف

واحد اطلاع رسانی علوم دارویی و سموم (DPIC):

الف) پاسخگویی به سؤالات دارویی تلفنی و یا حضوری گروه پزشکی و مصرف کنندگان دارو (متناسب با صلاحیت علمی مراجعه کننده) بصورت ۲۴ ساعته.

ب) شرکت  در دوره های آموزش اولیه و مداوم جهت کسب اطلاعات و تجارب لازم

ج) پیگیری مواردیکه نیاز به Follow upدارد (مانند مصرف دارو در بارداری، رفع عارضه دارویی، موارد مسمومیت)

د) تهیه مطالب علمی برای انتشارات (پمفلت، پوستر،‌کتابچه)

هـ) جمع آوری مشکلات خاص دارویی از قبیل مواد اولیه، فرمولاسیون، بسته بندی و پیشنهاد راه حل و ارجاع آن به دانشگاه و یا ستاد مرکزی DPIC

و) درخواست مشاوره از مشاورین مرکز و دیگر متخصصین بسته به مورد

ز) همکاری در تهیه انتشارات علمی و آموزشی مربوط به مرکز (مانند پمفلت، پوستر و کتابچه)

ث) همکاری در فعالیتهای پژوهشی در زمینه فعالیتهای اختصاصی DIC/PIC

و) همکاری در تهیه گزارش فعالیت و آمار مربوط به مرکز DIC/PIC

ز) همکاری در پیگیری و اطلاع رسانی هفته پیشگیری از مسمومیتها

ح) ثبت و گزارش انواع مسمومیتها در اصفهان

 ارتباط با ما

 

اصفهان، کیلومتر ۱۰ بزرگراه اصفهان-شیراز، انتهای خیابان ولیعصر (عج)، پردیس شماره ۲ دانشگاه علوم پزشکی، معاونت غذا و دارو

تلفن :  ۶۷ - ۳۶۵۴۷۹۶۰

دورنگار : ۳۶۵۴۷۹۹۳

کدپستی :۵۴۴۲۱-۸۱۷۹۱

 

لینک ارتباط با معاون غذا و دارو

ارتباط با روابط عمومی معاونت غذا و دارو