معرفي و شرح وظايف

واحد امور بیمارستانها

 

معرفی:

این واحدزیر مجموعه اداره نظارت بر امور دارو و مواد مخدر معاونت غذا و دارو می‌باشد که بر نحوه خدمات داروئی مراکز آموزشی درمانی و بیمارستانها در سطح استان نظارت می نماید.

 

شرح وظایف:

۱. بازدید ازنحوه ارائه خدمات داروئی مراکز آموزشی درمانی و بیمارستانها در دوره های زمانی مشخص همراه با تهیه گزارش مکتوب از بازدیدها جهت انعکاس به ریاست مرکز/ بیمارستان و پیگیری در جهت رفع نواقص گزارش شده و ارتقاء سطح خدمات داروئی مراکز آموزشی درمانی و بیمارستانها

۲. نظارت بر اجرای دستورالعمل های طرح تحول نظام سلامت در زمینه دارو  در مراکز آموزشی درمانی و بیمارستانهای دانشگاهی

۳. نظارت بر عملکرد مسئولین فنی و ناظرین داروئی شاغل در مراکز آموزشی درمانی و بیمارستانها

۴. ارتقاء سطح آموزش داروسازان و تکنسین های داروئی شاغل در داروخانه های بیمارستانی

۵. پیگیری و پاسخگوئی کارشناسی به مشکلات داروئی مراکز آموزشی درمانی و بیمارستانها با توجه به دستورالعمل ها و ضوابط

۶. حضور فعال در تیم ارتقاء سطح خدمات بالینی ( اعتباربخشی) مراکز آموزشی درمانی و بیمارستانها

۷. پیگیری برگزاری جلسات و اجرای مصوبات کمیته فنی دارو و تجهیزات پزشکی ستاد اجرایی برنامه تحول نظام سلامت دانشگاه و ارسال صورتجلسات کمیته های مذکور به ستاد اجرایی دانشگاه و سازمان غذا و داروی وزارت متبوع

۸. استعلام مشکلات داروئی مراکز آموزشی درمانی و بیمارستانها از سازمان غذا و دارو و انعکاس پاسخ دریافتی به مراکز

۹. شرکت در همایش ها، سمینارها و دوره های آموزشی داروئی الزامی سازمان غذا و دارو

۱۰. همکاری با ستاد و سایر معاونتهای دانشگاه در خصوص ارتقاء فرآیندهای بیمارستانی

 ارتباط با ما

 

اصفهان، کیلومتر ۱۰ بزرگراه اصفهان-شیراز، انتهای خیابان ولیعصر (عج)، پردیس شماره ۲ دانشگاه علوم پزشکی، معاونت غذا و دارو

تلفن :  ۶۷ - ۳۶۵۴۷۹۶۰

دورنگار : ۳۶۵۴۷۹۹۳

کدپستی :۵۴۴۲۱-۸۱۷۹۱

 

لینک ارتباط با معاون غذا و دارو

ارتباط با روابط عمومی معاونت غذا و دارو