شرح وظايف

شرح وظایف کمیته تجویز و مصرف منطقی دارو(RUD):

 

۱. اخذ آمار نسخ پزشکان از سازمانهای بیمه گر و یا داروخانه های استان

۲. پردازش اطلاعات اولیه توسط نرم افزار ویژه ای که به وسیله آن انواع اطلاعات نسخ هر پزشک شامل تعداد اقلام تجویزی،  قیمت نسخ، آمارهای مربوط به داروهای تزریقی، آنتی بیوتیک ها، NSAIDSکورتیکواستروئیدها، تداخلات دارویی، فارماکوپه هر پزشک،‌درصد تجویز هر قلم دارو به تفکیک و ....... استخراج می گردد.

۳. پس از اخذ گزارشات هر پزشک مطالعات لازم توسط کارشناسان کمیته، بر روی شاخص های دارویی هر گزارش انجام گرفته و گزارشات به رده های مطلوب، قابل قبول، در حد میانگین، غیرقابل قبول، نامطلوب (A، B،C، Dمنفی و مثبت) تقسیم گردیده و برای پزشکان ارسال می گردد.

۴. در مرحله بعدی تصمیم گیری لازم درخصوص آموزش گروه های هدف (پزشکان، داروسازان و ...) بصورت چهره به چهره با حضور در کمیته تخصصی RUD، آموزش در برنامه های مدون ، غیر مدون خودآموزی و آموزش بوسیله خبرنامه، پمفلت و ... انجام خواهد گرفت.

۵. با پژوهش های انجام گرفته، در مورد نقاط ضعف و قوت موجود در تجویز دارو در مناطق مختلف استان و یا گروههای دارویی مختلف و اصول نسخه نویسی، سیاست گذاری لازم در سطوح مختلف از دانشکده پزشکی و داروسازی تا عامه مردم صورت خواهد گرفت.

 ارتباط با ما

 

اصفهان، کیلومتر ۱۰ بزرگراه اصفهان-شیراز، انتهای خیابان ولیعصر (عج)، پردیس شماره ۲ دانشگاه علوم پزشکی، معاونت غذا و دارو

تلفن :  ۶۷ - ۳۶۵۴۷۹۶۰

دورنگار : ۳۶۵۴۷۹۹۳

کدپستی :۵۴۴۲۱-۸۱۷۹۱

 

لینک ارتباط با معاون غذا و دارو

ارتباط با روابط عمومی معاونت غذا و دارو