معرفي و شرح وظايف

واحد امور شهرستانها

 

معرفی:

یکی از واحدهای زیر مجموعه اداره نظارت بر دارو ومواد مخدر ،واحد امور شهرستانها می باشد که مسئولیت رسیدگی به کلیه امور دارویی مربوط به شهرستانهای استان اصفهان را بر عهده دارد.

 

شرح وظایف:

۱. نظارت و ارزشیابی امور دارویی شبکه های بهداشت و درمان

۲. رسیدگی به امور مربوط به مشکلات دارویی شبکه های بهداشت و درمان

۳. نظارت بر امور اجرایی طرح پزشک خانواده و نظام ارجاع

۴. بررسی و تایید قراردادهای مربوط به طرح پزشک خانواده و نظام ارجاع

۵. کارشناسی قیمت اجاره بهای واگذاری داروخانه های بیمارستانی و مراکز بهداشتی درمانی به بخش خصوصی

۶. برگزاری جلسات کمیته بیمه روستایی و پیگیری  اجرای مصوبات

۷. .رسیدگی به شکایات پیمانکاران داروخانه های مراکز بهداشتی درمانی برون سپاری شده

۸. برگزاری جلسات مربوط به امور دارویی شبکه ها با مدیران شبکه ها و مسئولین امور دارویی

۹. همکاری با امور قراردادهای دانشگاه در بازنگری قراردادهای منعقد شده در قالب طرح پزشک خانواده و نظام ارجاع

۱۰.برگزاری جلسات کمیته ارتقای خدمات دارویی در راستای بهینه سازی وضعیت ارائه خدمات

 ارتباط با ما

 

اصفهان، کیلومتر ۱۰ بزرگراه اصفهان-شیراز، انتهای خیابان ولیعصر (عج)، پردیس شماره ۲ دانشگاه علوم پزشکی، معاونت غذا و دارو

تلفن :  ۶۷ - ۳۶۵۴۷۹۶۰

دورنگار : ۳۶۵۴۷۹۹۳

کدپستی :۵۴۴۲۱-۸۱۷۹۱

 

لینک ارتباط با معاون غذا و دارو

ارتباط با روابط عمومی معاونت غذا و دارو