ضوابط، قوانين و دستورالعمل ها (sop ها)

۱. الزامات كلي آزمايشگاه هاي ميكروب شناسي (استاندارد ۹۸۹۹)

 

۲. جدول حدود مجاز

 

۳. Iso 17025

 

۴. عمليات خوب آزمايشگاهي (GLP)

 

۵. ضابطه طراحي فيزيكي بخشهاي مختلف آزمايشگاه

 

۶. حداقل تجهيزات لازم براي تجهيز آزمايشگاه

 

۷. ضوابط تاسيس آزمايشگاه همكار و مجاز

 

۸. ضوابط و شرايط مسئول فني آزمايشگاه هاي همكار و مجاز

 

۹. Sop تهيه محلولها

 

۱۰. Sop كار با دستگاه

 

۱۱. Sop دفع ضايعات ميكروبي

 

۱۲. Sop انجام آزمون

 

۱۳. روش اجرايي فينگرتست

 

۱۴. نحوه استفاده از لامپ UV در اتاق كشت

 

۱۵. دستوالعمل کمک های اولیه در هنگام الوده شدن فرد به مواد شیمیایی

 

۱۶. دستور العمل  استفاده از  چشم شوي

 

۱۷. دستور العمل  ایمنی فردی در آزمایشگاه

 

۱۸. دستورالعمل روش‌های ضد حریق

 

۱۹. دستور العمل دفع مواد زاید از آزمایشگاه کنترل مواد غذایی

 

۲۰. دستورالعمل‌کمکهای‌اولیه‌درآزمایشگاه

 

۲۱. دستور العمل های ایمنی محیط کار در آزمایشگاه میکروب شناسی

 

۲۲. دستور العمل های ایمنی محیط کار در بخش شیمی

 

۲۳. دستور العمل ‌های ایمنی محیط‌ کار

 

۲۴. دستورالعمل  ایمنی انجام آزمون

 

۲۵. دستورالعمل کار در هود ایمنی بیولوژیک

 

۲۶. دستورالعمل دفع پس ماندهاي شيميايي

 

۲۷. دستورالعمل دفع پس ماندهاي ميكروبي

 ارتباط با ما

 

اصفهان، کیلومتر ۱۰ بزرگراه اصفهان-شیراز، انتهای خیابان ولیعصر (عج)، پردیس شماره ۲ دانشگاه علوم پزشکی، معاونت غذا و دارو

تلفن :  ۶۷ - ۳۶۵۴۷۹۶۰

دورنگار : ۳۶۵۴۷۹۹۳

کدپستی :۵۴۴۲۱-۸۱۷۹۱

 

لینک ارتباط با معاون غذا و دارو

ارتباط با روابط عمومی معاونت غذا و دارو