صفحه اصلی | سایت دانشگاه | تماس با ما | پيوندها | اخبار | پست الکترونیک | پیام نما


1357456201.jpg

اعلام فرآورده غيرمجاز توليد و بسته بندي نمك شستشوشده يددار نظري
با توجه به نامه شماره 13470/6/4/19 مورخ 6/12/1393 معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني استان زنجان درخصوص واحد
محصول غيرمجاز واكس نانو محافظ ميوه
با توجه به نامه شماره 116424/675 مورخ 3/10/93 اداره كل نظارت و ارزيابي فرآورده هاي غذايي، آرايشي و بهداشتي و ضميمه آن درخصوص واكس
داروي تقلبي Xeomin (Botulinum Toxin A) ۲۶ اسفند ۱۳۹۳, ۱۳.۳۱
داروي تقلبي   Xeomin (Botulinum Toxin A)
  بدينوسيله به اطلاع مي رساند فرآورده تزريقي با نام تجاري Xeomin(Botulinum Toxin A) فاقد مجوز جهت ورود، ترخيص، نگهداشت، توزيع، عرضه و
برگزاري كميته صدور پروانه هاي ساخت و شناسه نظارت كارگاهي و موارد مشورتي
  کمیته صدور پروانه های ساخت و شناسه نظارت کارگاهی و موارد مشورتی روز یکشنبه مورخ 24/12/93 با حضور اعضاء کمیته فنی و قانونی
برگزاري كميته صدور پروانه بهره برداري و مسئولين فني و موارد مشورتي
  کمیته صدور پروانه بهره برداری و مسئولین فنی و موارد مشورتی روز یکشنبه مورخ 24/12/93 با حضور اعضاء کمیته فنی و قانونی رأس
متن تفاهم نامه في مابين معاونت غذا و دارو و انجمن داروسازان به منظور اتخاذ وحدت رويه در كارشناسي محل هاي معرفي شده جهت تاسيس داروخانه
بدينوسيله متن تفاهم نامه تنظيم شده في مابين كارشناسان معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشكي اصفهان و انجمن داروسازان استان،
برگزاری کمیته دانشگاهی تجویز و مصرف منطقی دارو در تاريخ 19/12/93
 کمیته دانشگاهی تجویز و مصرف منطقی دارو صبح روز سه شنبه مورخ 19/12/93 ساعت 7:30 صبح در دفتر ریاست دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
برگزاري كميته صدور پروانه هاي ساخت و شناسه نظارت كارگاهي و موارد مشورتي
کمیته صدور پروانه های ساخت و شناسه نظارت کارگاهی و موارد مشورتی روز یکشنبه مورخ 16/11/93 با حضور اعضاء کمیته فنی و قانونی رأس
برگزاري كميته صدور پروانه بهره برداري و مسئولين فني و موارد مشورتي
کمیته صدور پروانه بهره برداری و مسئولین فنی و موارد مشورتی روز یکشنبه مورخ 16/11/93 با حضور اعضاء کمیته فنی و قانونی رأس ساعت 8
يرگزاري اولين جلسه هماهنگي با شبكه هاي بهداشت و درمان استان
اولين جلسه هماهنگي با مديران و مسئولين امور دارويي شبكه هاي بهداشت و درمان استان، در تاريخ 18/12/93 از ساعت 9 صبح در سالن
fdo.mui.ac.ir