صفحه اصلی | سایت دانشگاه | تماس با ما | پيوندها | اخبار | پست الکترونیک | پیام نما


3056997_705.jpg

اعلام غیرمجاز بودن فرآورده های دارویی طلسم چاپ

ettelaiyeهیچ گونه دارویی تحت عنوان طلسم از این معاونت مجوز تولید ،واردات وتوزیع نگرفته است.....

اعلام غیرمجاز بودن فراورده های دارویی طلسم

با توجه به نامه شماره 3825/675/د مورخ 01/05/90 معاونت محترم غذای سازمان غذا ودارو وپیرو نامه شماره 33235/665 مورخ 11/4/90 به اطلاع می رساند هیچ گونه دارویی تحت عنوان طلسم از این معاونت مجوز تولید ،واردات وتوزیع نگرفته است .لیکن ذکر این نکته ضروری است که فرآورده ای تحت عنوان تونیک گیاهی تقویت ورویش موی طلسم از معاونت محترم غذا ودارو ی دانشگاه قزوین مجوز آرایشی بهداشتی دریافت نموده است .

دکتر محمد رضا شانه ساز

معاون دارو


پیوست 1)

معاون محترم غذا ودارو

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی سراسر کشور

سلام علیکم

با احترام به اطلاع می رساند فرآورده "طلسم " هیچگونه مجوزی اعم از تولید وعرضه از این معاونت ندارد مقتضی است طبق مقررات وضوابط برخورد عاجل قانونی صورت پذیرفته واز نتایج آن این معاونت را مطلع نمایید .

دکتر محمدرضا شانه ساز

معاون دارو

از طرف دکتر امیرحسین جمشیدی


 

پیوست 2)

جناب آقای دکتر شانه ساز

معاون محترم دارو

سلام علیکم

احتراماً با توجه به نامه شماره 21/90 مورخ 22/4/90 شرکت شهد آرا کاسپین در خصوص تونیک گیاهی تقویت کننده موی سر با نام تجاری طلسم به استحضار می رساند کالای مذکور دارای پروانه ساخت به شماره 12094/38 از معاونت غذا ودارو ی دانشگاه علوم پزشکی قزوین می باشد ضمناً پروانه محصول فوق صرفاً به عنوان یک تونیک گیاهی تقویت کننده مو صادر شده وهیچگونه ادعای درمانی برروی برچسب محصول مورد تأیید این اداره کل نمی باشد .

دکتر بهروز جنت

معاون غذا