رفتن به محتوای اصلی
x

بازدید کارشناسان بخش تخصصی نظارت بر فرآورده های آرد و غلات مدیریت نظارت بر مواد غذایی آشامیدنی آرایشی و بهداشتی از کارخانه های تولید آرد

بازدید کارشناسان بخش تخصصی نظارت بر فرآورده های آرد و غلات مدیریت نظارت بر مواد غذایی آشامیدنی  از دو کارخانه تولید انواع آرد گندم در شهر اصفهان به اتفاق کارشناسان سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان و اداره کل غله استان اصفهان در راستای بررسی وضعیت تولید و ارتقای کیفیت تولید آرد استان مورخ 21شهریور 1402 صورت پذیرفت
ضمن بازدید از تجهیزات فرآوری و بخش های مختلف کارخانه و بررسی شرایط فنی و بهداشتی نسبت به انجام نمونه برداری از گندم سر والس و بررسی کیفی آن با انجام آزمون های مربوطه در محل آزمایشگاه کارخانه اقدام و همچنین نمونه برداری از انواع آرد تولیدی صورت پذیرفت 
همچنین با توجه به اهمیت ویژه و استراتژیک بودن محصولات آرد تولیدی کارخانجات استان ضمن برگذاری جلسات با نمایندگان و مسئولین فنی واحدها ، با تنظیم صورت‌جلسات کارشناسی موارد حائز اهمیت در راستای ارتقای کیفی آرد تولیدی به ایشان ابلاغ شد